ATTITUDE Prací gel s vůní citronové kůry 1050 g

50112869

Drogerie

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

Hypoalergenní prací prostředek pro praní bílého i barevného prádla. Je obohacen o výtažky ze zeleného čaje známého antibakteriálními a antioxidačními účinky. Gel je vyrobený z přírodních zdrojů a 95 % složek je biologicky rozložitelných. To je důkazem, že značka Attitude není lhostejná k životnímu prostředí. Vysoce koncentrované složení zajistí 35 pracích dávek. S přírodní vůní citrónu.

Hlavní vlastnosti:

  • velmi dobře funguje i při nízkých teplotách
  • použitelný v pračce i pro ruční praní
  • lze použít na přírodní i syntetické materiály
  • je vhodný jak pro bílé, tak pro barevné prádlo
  • vyrobený z přírodních zdrojů a ekologický

Složení

Přírodní složení s extraktem ze zeleného čaje, přírodní aroma. 95 % složek gelu je biologicky rozložitelných.

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Více o značce

Pro výrobky Attitude platí:

Obsahují pouze složky šetrné k lidskému zdraví, a to bez kompromisů. Všechny produkty jsou hypoalergenní a přírodní, to znamená, že jsou vyráběné z rostlinných a minerálních zdrojů.

EcoLogo certifikace – všechny přípravky jsou přátelské k životnímu prostředí. Pro výrobu produktů jsou použity 100% obnovitelné zdroje energie a jsou balené do recyklovatelných obalů. Výrobce vysazuje stromy, aby snížil produkci skleníkových plynů. Produkty nejsou testovány na zvířatech, neobsahují živočišné složky – vhodné pro vegany.

Filozofie značky Attitude

Za značkou Attitude stojí skupina mladých rodičů, kteří věří, že změna přístupu k výrobě dnešních produktů je cestou k lepší budoucnosti. Jejich práce je řízena především jejich vlastními potřebami a potřebami jejich blízkých a přátel. Mají za cíl žít uvědoměle vzhledem ke zdraví nás všech a životnímu prostředí a zabývat se jen tím, co je skutečně důležité.

5-15% rostlinné aniontové povrchově aktivní látky (sodicum coco sulfát), 5-15% rostlinné neiontové povrchově aktivní látky (lauryl glukosid). Obsahuje také: voda, citronan sodný, glukonan sodný, glycerin, extrakt ze zeleného čaje Camellia sinensis, terpineol (citrus – přírodní vůně), decanal (citrus – přírodní vůně), allylkaproát (sladké ovoce – přírodní vůně).

Darujte na Vánoce to nejcennější Darujte na Vánoce to nejcennější