Bio d Prášek do myčky nádobí dóza 720 g

Drogerie

Značka: BIO D
Unikátní přírodní prášek do myčky pro skvěle umyté nádobí. Dodává se v dóze s dávkovací odměrkou.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci ve 0 lékáren
389

O produktu

50095240

Unikátní přírodní prášek do myčky, který se postará o skvěle umyté nádobí. Dodává se v dóze s pohodlnou dávkovací odměrkou - účinné látky jsou lépe koncentrované a a líp se rozpouští. Prášková forma navíc oproti tabletám poskytuje větší flexibiltu pro individuální dávkování. Nejlépe funguje spolu s Bio-D Leštidlem do myčky.

Obsah vystačí až pro 72 myček. 

Hypoalergenní, vhodný i pro citlivou pokožku a domácnost s dětmi. Bezpečný pro septik a domácí čističky vod.

Výrobky Bio-D neobsahují fosfáty, enzymy, optické zjasňovače, ropné deriváty, formaldehyd, glycerín, EDTA, bělidla na bázi chlóru, lanolín, umělé vůně, umělá barviva ani palmový olej nebo suroviny z něj odvozené.

Bio-D je rodinná firma, která se velmi přísně a důsledně soustředí na výrobu prostředků tak, aby měly minimální dopady na životní prostředí jak při výrobě samotné, tak při jejich použití. Volí pouze ty nejbezpečnější přísady nejvyšší kvality. Kde je to možné, jsou rostlinného původu a získané z obnovitelných zdrojů. Jen malá část přísad je z neobnovitelných minerálů. Nádoby a obaly obsahují minimálně 70 % recyklovaného materiálu. 

Produkty ani přísady nejsou testované na zvířatech, neobsahují žádné živočišné složky a jsou tak vhodné pro vegany. Neobsahují žádné geneticky modifikované látky. 

Bio-D podléhá dohledu a schválení The Vegan Society, Naturewatch Trust, BUAV (Cruelty-Free) a The World Wildlife Foundation

Bio-D je oceněná jako Nejlepší nákup (Best Buy) a nejúčinější produkt v kategoriích mytí nádobí, domácí čističe, prací prášky a čističe WC v britském Časopise odpovědného spotřebitele, Ethical Consumer Magazine. Honosí se několika prestižními ekologickými oceněními jako Green Apple nebo Green Business of the Year.

Složení

5-15%: bělicí činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty. Méně než 5%: estery kyseliny fosfonové, neiontové povrchově aktivní látky.

Upozornění:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P261 Zamezte vdechování prachu. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P321 Odborné ošetření (viz … na štítku). P332+ P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Sundejte kontaminované oblečení a před opětovným použitím jej vyperte. P403+P203 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené.

 

 

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.