Cicaderma mast 30g

Cicaderma mast 30g

50002638
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
112 Kč Dostupnost:
Skladem
Tradiční rostlinný léčivý přípravek. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Podrobné informace o produktu

CICADERMA®, mast
 
1. CO JE MAST CICADERMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při poštípání hmyzem, drobných popáleninách,
solárním erytému (zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření), povrchových poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny) a při podráždění kůže.
 
Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí.
 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAST CICADERMA POUŽÍVAT
Nepoužívejte mast CICADERMA
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku masti
CICADERMA.
 
Zvláštní opatrnosti při užití masti CICADERMA je zapotřebí
pokud jsou v ošetřované oblasti přítomny známky kožní infekce (např. otok, zarudnutí, hnis v ráně).
V takovém případě navštivte lékaře.
Místa ošetřená mastí CICADERMA nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému UV záření (riziko fotosensibilizace).
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Není známo.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Kvůli nedostatku údajů se použití přípravku u těhotných a kojících žen nedoporučuje.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 
3. JAK SE MAST CICADERMA POUŽÍVÁ
Kožní podání.
 
Vždy používejte mast CICADERMA přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se po vyčištění poranění nanese mast 1-2x denně na postižené místo. Podle rozsahu poranění kůže je možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem.
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít mast CICADERMA
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
 Podobně jako všechny léky může mít i mast CICADERMA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Mohou se vyskytnout kožní reakce.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK MAST CICADERMA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 
Mast CICADERMA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
 
Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Co mast CICADERMA obsahuje
 
100 g masti obsahuje
Extractum herbarum vaselinum pro CICADERMA ................................................ 97, 0 g
Ledum palustre - tinctura basica a. u. h.................................................................. 1, 5 g
Pulsatilla vulgaris - tinctura basica a. u. h................................................................ 1, 5 g
 
Složení extraktu:
Calendulae herba recens.................................................................................... 20, 0 g
Hyperici herba recens......................................................................................... 10, 0 g
Millefolii herba recens........................................................................................ 10, 0 g
Vaselinum album.............................................................................................. 100, 0 g
 
Pomocnými látkami jsou vazelína (součást extraktu), ethanol (součást tinktur)
 
Jak CICADERMA vypadá a co obsahuje balení
 
CICADERMA je mast zabalená v krabičce obsahující tubu o obsahu 30 g.
 
Držitel rozhodnutí o registraci
BOIRON, 2 avenue de l´Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
 
Výrobce
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz,
http://vpois.boiron.cz
 
Zkratky uvedené na krabičce: LOT= číslo šarže, EXP = použitelné do.
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 8.2.2012.

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
mast, 30 g

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Bioron
Způsob užití Vnější Pro koho Od 3 let
Farmakoterapeutická skupina fytofarmaka, dermatologika SUKL 97947 EAN 902491
Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.