Aby slunce bylo vždy jen přítelem

S blížícím se létem a prodlužujícími se dny přibývá slunečních paprsků, které na naši kůži dopadají. Sluneční záření na nás působí nejen příznivě, tím že v nás vyvolává pocity dobré nálady a napomáhá tvorbě nezbytného vitaminu D, ale dokáže nám i ublížit. S nepříjemným spálením kůže od sluníčka se setkal asi téměř každý, sluneční záření dokáže ale v kůži vyvolávat i změny, které vedou k předčasné tvorbě vrásek a v některých případech také k rakovině kůže.

Sluneční záření

Sluneční záření tvoří několik složek – viditelné světlo, infračervené záření (to nás zahřívá) a ultrafialové záření (UV), které má nejvíce biologických účinků. V rámci dopadajícího ultrafialového záření dále rozeznáváme další dvě podsložky – záření UVA a UVB. UVA záření dokáže proniknout i sklem a vniká hlouběji do kůže, kde vyvolává změny vedoucí k předčasné tvorbě vrásek. Je také příčinou vzniku sluneční alergie (A jako Alergie). UVB záření je zodpovědné za spálení kůže a také za vznik bronzového opálení (B jako Bronz). Obě záření jsou společně zodpovědná za to nejhorší – za vznik zhoubných kožních nádorů.

 

Jak se chránit před negativními účinky ultrafialového záření?

Základem ochrany je kvalitní opalovací přípravek. Aby mohl správně účinkovat, je třeba myslet na 3 hlavní zásady. Opalovací přípravky je nutné nanášet:

 1. V dostatečném množství
  • Aby bylo dosáhnuto hodnoty SPF uváděné na přípravku, je nutné opalovací přípravek nanést v dostatečném množství. U dospělého je třeba na jedno namazání celého těla 20 – 30 ml opalovacího přípravku. Namazáním menšího množství se výrazně snižují ochranné vlastnosti opalovacího přípravku.
 2. Dříve než jdete na slunce
  • Většinu opalovacích přípravků je nutné namazat na kůži 30 minut před pobytem na slunci. Ochranný faktor opalovacího přípravku se musí v kůži nejprve aktivovat.
 3. Opakovaně
  • Všechny opalovací přípravky, i ty voděodolné, je vhodné po pobytu ve vodě opětovně na kůži nanést. Opalovací přípravky se z kůže stírají i při pocení, pískem a při otírání osuškou.
  • Tím, že na kůži dopadá sluneční záření, se ochranný faktor opalovacího přípravku postupně snižuje. Proto je nezbytné při delším pobytu na slunci opalovací přípravek nanášet každé 2 hodiny.

 

Na co je ještě potřeba myslet při pobytu na Slunci?

 • V době největší intenzity slunečního záření (mezi 11. a 15. hodinou) je vhodné pobývat ve stínu.
 • Oči je vhodné chránit slunečními brýlemi.
 • Hlavu je vhodné chránit pokrývkou hlavy (např. klobouk).
 • Neměli bychom zapomínat dostatečně pít.
 • Pokud užíváte nějaké léky (nejen tablety, ale také masti), zeptejte se Vašeho lékaře, nebo lékárníka, zda je vhodné se vystavovat slunci.

 

Maligní melanom

Maligní melanom vzniká z buněk tvořících kožní pigment a je jedním z nejzhoubnějších kožních nádorů. Nových případů onemocnění melanomem v České republice každoročně přibývá. Hlavními rizikovými faktory jeho vzniku jsou:

 • Nechráněný pobyt na slunci
 • Častější spálení kůže na slunci, především v dětství
 • Větší množství pigmentových znamének
 • Světlá kůže (s pihami), která se snadno spálí
 • Zhoubný kožní nádor v rodině

 

Jak se před vznikem maligního melanomu chránit?

V prevenci vzniku maligního melanomu jsou podstatné 2 body:

 • důsledná ochrana před UV zářením a
 • pravidelná kontrola kůže, nejlépe preventivními prohlídkami u kožního lékaře.

Čím dříve se podezřelé znaménko nechá vyšetřit a případný kožní nádor se odhalí, tím větší je šance na úplné uzdravení.


Další informace najdete na www.melanom.cz