Jak ošetřit drobná poranění kůže?

 • Bolest a nachlazení
Při cestování, na túrách, při koupání, táboření i sportu, ale také při běžném provozu domácnosti. Tam všude Vás mohou potkat drobná poranění. Nejčastěji se jedná o odřeniny, puchýře, strženou kůži a drobná řezná poranění. Je nutné mít na paměti, že i když se tato poranění mohou jevit jako nevýznamná, neměla by se podceňovat. I drobné poranění může být vstupní bránou infekce, proto je nutné postižené místo ihned ošetřit.

Postup při ošetření drobného poranění

1. krok: Vyčištění rány

 • Pokud rána obsahuje malé částečky písku nebo škváry, vyčistěte ji pod tekoucí pitnou vodou. Pro lepší odstranění nečistot můžete také použít jemný kartáček nebo žínku.
 • Poté ránu vydezinfikujte.
 • Pro volbu vhodného dezinfekčního přípravku na cesty se poraďte se svým lékárníkem.
 • Po vyčištění ránu pečlivě osušte (například kouskem sterilní gázy). Zamezíte tak tomu, aby se na ránu přilepilo další krytí.

2. krok: Překrytí rány

 • Menší drobná poranění se nejlépe hojí na vzduchu, pod stroupkem. Pokud trvá krvácení nebo prosakování tekutiny, můžete ránu překrýt náplastí.
 • Větší poranění překryjte gázou a zafixujte.
 • Pro překrytí rány můžete použít i takzvané vlhké krytí. To udržuje ránu ve vlhkém prostředí a zároveň vstřebává tekutinu, kterou vytváří poraněná tkáň. Rána je také chráněna před infekcí z vnějšího prostředí. K dispozici jsou vlhká krytí s lepivými okraji, která se jednoduše přilepí na ránu (stejně jako náplast s polštářkem), nebo krytí, která se fixují.

3. krok: Fixace

 • Aby krytí plnilo svou funkci a nesklouzávalo z rány, je potřeba jej na ránu správně připevnit – fixovat. Způsob fixace vždy závisí na druhu použitého krytí a velikosti rány.
 • Krytí menších velikostí fixujte náplastí bez polštářku ze všech čtyř stran.
 • Krytí větších velikostí fixujte obinadlem.
 • Pokud tekutina z rány prosakuje, přiložte na krytí vrstvu savého materiálu a připevněte obinadlem.

Kdy navštívit lékaře?

 • Pokud rána bolí, hnisá, mokvá nebo je okolí rány zarudlé.
 • Pokud se rána nehojí ani po 10 dnech od poranění.

Postup při ošetření odřeniny

 • Krvácení z odřenin bývá většinou plošné, ale málo vydatné a snadno se zastavuje.
 • Ránu omyjte, vydezinfi kujte a podle potřeby přelepte náplastí.
 • Na rozsáhlejší nebo hlubší odřeniny můžete použít vlhké krytí.

Postup při ošetření puchýře

 • Ke vzniku puchýře dochází při opakovaném a dlouhodobém tlaku na pokožku, například při nošení těsné obuvi, při sportu nebo na dlouhých túrách.
 • Před ošetřením si vždy důkladně umyjte ruce. Puchýře jsou velmi náchylné k infekci.
 • Puchýř vydezinfikujte, osušte a přelepte náplastí. Nepropichujte jej.
 • Pokud se puchýř nehojí, může jít o infekci. Čirá tekutina, kterou puchýř obsahuje, se změní v bělavý hnis nebo je okolí rány zarudlé a teplé. V těchto případech vyhledejte lékaře.

Postup při ošetření řezného poranění

 • Menší řeznou ránu omyjte, vydezinfikujte a překryjte sterilní náplastí.
 • Pokud je řezná rána hluboká, zastavte krvácení přiložením sterilního nebo tlakového obvazu. Při hluboké nebo hodně otevřené ráně vyhledejte lékaře.
 • Pokud v ráně zůstalo cizí těleso (například velký střep), nikdy jej neodstraňujte sami a vyhledejte lékaře.
 • U hlubokých řezných ran může dojít k porušení cév, a tím k žilnímu nebo tepennému krvácení.
 • žilního krvácení vytéká z rány tmavě červená krev.
 • U tepenného krvácení z rány rytmicky vystřikuje velké množství jasně červené krve. V případě tepenného krvácení dochází velmi rychle k velkým ztrátám krve a raněný je v ohrožení života!

V případě žilního nebo tepenného krvácení nebo pokud je krvácení silné, poraněného položte, zvedněte postiženou končetinu, přiložte tlakový obvaz a volejte rychlou záchrannou službu (telefonní číslo 155 nebo 112).

Články k tématu Jak ošetřit drobná poranění kůže?

 • Bolest v krku

  Bolest v krku

  • Bolest a nachlazení

  Bolest v krku není samostatnou nemocí, ale pouze příznakem doprovázejícím infekce horních cest dýchacích. Nejčastěji se jedná o zánět hltanu a patrových mandlí virového nebo bakteriálního původu. Méně často se tak projevuje alergie, následek poranění, poleptání, uvíznutí cizího tělesa v dýchacích cestách a jiné onemocnění v oblasti krku. Bolestí v krku se projevuje i zánět hrtanové záklopky (postihuje...

 • Co pomůže při infekci močových cest?

  Co pomůže při infekci močových cest?

  • Bolest a nachlazení

  Během letních měsíců se řada z nás může setkat s dalším velmi nepříjemným onemocněním – s infekcí močových cest. Až 80 % případů močových infekcí vyvolává bakterie Escherichia coli.

 • Jak ošetřit popáleniny?

  Jak ošetřit popáleniny?

  • Bolest a nachlazení

  Popáleniny vznikají působením vysokých teplot na povrch těla. Nejčastějšími příčinami jejich vzniku jsou oheň, horké tekutiny, sluneční záření, chemikálie nebo elektrický proud.