844 909 909|info@drmax.cz

Nakupujete na Vánoce? Přečtěte si o Garanci doručení do Vánoc

Coldrex tablety 12 tablet

Coldrex tablety 12 tablet

50002870
Registrovaný léčivý přípravek
Více o legislativě
87 Kč
Skladem na e-shopu

Okamžitě k rezervaci ve 31 lékárnách
doručíme do 386 lékáren po celé ČR.

COLDREX TABLETY odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamín C.

Podrobné informace o produktu

Příbalová informace "VP"
Informace pro použití, čtěte pozorně!
 
COLDREX TABLETY
Tablety
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

OMEGA PHARMA a.s.

Drážní 253/7

Slatina

627 00 Brno

Česká republika

e-mail: safety@omega-pharma.cz

 

Výrobce

SmithKline Beecham, S.A.

Alcala de Henares

Madrid

Španělsko 

 
Složení:
Léčivé látky: Paracetamolum 500 mg, Phenylephrini hydrochloridum 5 mg, Coffeinum 25 mg, Terpinum monohydricum 20 mg, Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 38 mg, což odpovídá Acidum ascorbicum (vitamin C) 30 mg v 1 tabletě.
 
Pomocné látky: Kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mastek, kyselina stearová, povidon, kalium-sorbát , natrium-laurylsulfát, oranžová žluť (E110).
 
Indikační skupina:
analgetikum, antipyretikum.
 
Charakteristika:
COLDREX TABLETY obsahuje paracetamol, léčivou látku s účinkem proti bolesti a horečce, odstraňující bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižující horečku. Dále fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání. COLDREX TABLETY též obsahuje vitamin C, který při chřipce a nachlazení tělu často chybí. COLDREX TABLETY neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou. COLDREX TABLETY mají štíhlý tvar.
 
Indikace:
COLDREX TABLETY je vhodný pro dospělé a mladistvé od 12 let k odstranění příznaků chřipky a nachlazení. COLDREX TABLETY odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamín C.
 
Kontraindikace:
COLDREX TABLETY se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na paracetamol, nebo ostatní složky přípravku. Dále jej nesmí užívat pacienti s vysokým krevním tlakem, s glaukomem (zelený zákal), s těžkým onemocněním jater, včetně akutní žloutenky a pacienti se závažnou hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek). Přípravek se nesmí užívat současně s některými léky k léčbě deprese (inhibitory MAO) nebo pokud jste tyto léky užíval/a v posledních 2 týdnech a s léky poškozujícími játra.
 
Přípravek by se neměl užívat během těhotenství a kojení.
 
Pouze po poradě s lékařem mohou přípravek užívat pacienti s onemocněním srdce, cukrovkou, postižením ledvin, onemocněním štítné žlázy, zvětšenou prostatou, průduškovým astmatem, deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, onemocněním postihujícím mozkové cévy, při současné léčbě tricyklickými antidepresivy (léky
proti depresi) nebo beta blokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti).
 
Nežádoucí účinky:
Podobně jako všechny léky, Coldrex tablety může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.
 
Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí ≥ 1/10000 - ≤ 1/1000 a mohou se projevit jako:
  • alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení průdušek
  • (bronchospasmus), svědění, pocení
  • změny krevního obrazu
  • bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem
  • vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), deprese, zmatenost,
  • halucinace, třes, otoky, poruchy vidění
  • abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňteColdrex tablety užívat.
 
Interakce:
Účinky přípravku COLDREX TABLETY a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Pokud užíváte Coldrex tablety, neužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo léky odstraňující zduření nosní sliznice, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.
Užívání přípravku COLDREX TABLETY s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po kunzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii, nespavosti a některá antibiotika.
Dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu, vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení. 
Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu
Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit zvýšení krevního tlaku.
Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku.
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.
 
Dávkování:
Vždy užívejte Coldrex tablety přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a mladiství od 15 let: 1 až 2 tablety až 4x denně.
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Neužívejte více než 8 tablet za 24
hodin. 1 tableta je vhodná u osob tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou
hmotností nad 60 kg.
Mladistvým od 12 do15 let se podává 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.
Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety je
třeba zapít tekutinou.
 
Upozornění:
Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti současného užívání tohoto přípravku s lékařem. Užíváte-li COLDREX TABLETY, oznamte to lékaři při předpisu jiných léků. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození nebo selhání funkce jater. Neužívejte tento lék
bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. Bez porady s lékařem tento lék užívejte nejdéle 7 dnů. Jestliže příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo jsou provázeny vysokou horečkou, vyhledejte lékaře. Ve všech případech podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky.
 
Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění při práci a řízení motorových vozidel.
Přípravek obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce.
Vyhněte se požívání nadměrného množství kávy nabo čaje spolu s těmito tabletami. Můžou způsobit pocit napětí a podrážděnost.
 
Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 
Varování:
Používejte pouze do data vyznačeného na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 a 24 tablet
 
BALENÍ
12 tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.
 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

2.12.2015

Parametry produktu

Značka Coldrex SUKL název COLDREX
Způsob užití Vnitřní Pro koho Od 12 let
Farmakoterapeutická skupina analgetika, antipyretika SUKL kód 47710
EAN 61218

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.