Dolobene drm.gel 50g

Registrovaný léčivý přípravek

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Dolobene musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší během prvního týdne používání přípravku, navštivte lékaře.
V příbalové informaci naleznete:
 1. Co je Dolobene a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dolobene používat
 3. Jak se Dolobene používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Dolobene
 6. Další informace
DOLOBENE
gel
(Dexpanthenolum, Dimethylis sulfoxidum, Heparinum natricum)
 
- Léčivé látky jsou dexpanthenolum 25 mg, dimethylis sulfoxidum (90%) 166,6 mg, heparinum natricum 3,2 mg (odp. 500 m.j.) v 1 g gelu.
- Pomocné látky jsou rozmarýnová silice, kosodřevinová silice, citronelová silice, složený hydrogenricinomakrogol 2000, karbomer 980, trometamol, isopropylalkohol, čištěná voda.
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
 
Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
 
1. CO JE DOLOBENE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Dolobene je speciální kombinace aktivních látek k pomocné léčbě akutní bolesti ve svalovém a pohybovém aparátu a akutních bolestivých onemocnění žil dolních končetin. Heparin při místním nanesení působí proti krevnímu srážení, zlepšuje průtok krve, má účinek protiotokový a protizánětlivý, urychluje vstřebávání krevních podlitin. Dexpanthenol chrání pokožku, zlepšuje funkce tkání, zejména vrstev pokožky. Dimethylsulfoxid kromě místních protizánětlivých, bolest tlumících, cévy rozšiřujících a protiotokových účinků má i schopnost potencovat účinek místně používaných léků. Látky rozpuštěné v dimethylsulfoxidu pronikají zrohovatělou vrstvou kůže rychleji, než jsou-li rozpuštěné v jiných rozpouštěcích látkách.
 
Dolobene se používá k podpůrné léčbě otoků, podlitin a zánětů a doprovodných bolestí po uzavřených poraněních svalů, synoviálních pochev (obalových pouzder šlach), šlach a kloubů, jako jsou zhmožděniny, namožení, podvrtnutí a vymknutí, tenisový loket, záněty tíhových váčků, a dále k podpůrné léčbě ztuhlosti paží a ramen (humeroskapulární periartritidy), akutních obtíží spojených s žilními chorobami dolních končetin, jako jsou otoky a povrchové záněty provázené bolestí a případně zrudnutím kůže.

Přípravek je určen pro používání u dospělých, mladistvých a dětí od 5 let věku. Přípravek je vhodný především k léčbě sportovních poranění.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DOLOBENE POUŽÍVAT
Nepoužívejte Dolobene:
 • jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku;
 • jestliže trpíte astmatem;
 • pokud máte těžké poškození jater nebo ledvin;
 • při krvácivých stavech;
 • při lupus erythematodes (systémové autoimunitní onemocnění projevující se horečkou, kožními příznaky a příznaky vyplývajícími z poškození různých orgánů);
 • během těhotenství a v období kojení.
Přípravek nesmějí používat děti mladší než 5 let. Přípravek nesmí být nanášen na otevřené rány a sliznice.
 
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek se nesmí během těhotenství užívat.
 
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek se nesmí v období kojení užívat.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přítomnost dimethylsulfoxidu v přípravku Dolobene podporuje průnik mnoha látek, které jsou v některých případech špatně vstřebávány pokožkou. K zamezení nežádoucích účinků takových látek by další přípravky ani jiné látky neměly být nanášeny na stejnou oblast kůže bezprostředně před nebo po nanesení Dolobene; případně má být kůže pečlivě očištěna před každým použitím gelu Dolobene. Současné použití nesteroidní protizánětlivé látky sulindaku může vyvolat bolesti periferních nervů a proto nesmí být gel Dolobene a sulindak současně používány.
 
3. JAK SE DOLOBENE POUŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Přípravek se nanáší 1-2x denně na postižené místo, lehce se rozetře po povrchu, ale nevtírá se, a léčené místo se nezakrývá obvazem nebo oděvem.

Pokud se projeví zlepšení příznaků již během prvního týdne používání přípravku a příznaky se nadále zlepšují i při dalším používání přípravku, je možné přípravek používat bez porady s lékařem až do úplného odeznění příznaků, což může trvat až několik týdnů.

Pokud však nedojde ke zlepšení příznaků již během prvního týdne a k jejich dalšímu zlepšování během dalšího používání přípravku nebo pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, je nutné přerušit používání přípravku a poradit se neprodleně s lékařem.
 
Jestliže jste použil(a) více Dolobene, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
 
4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Dolobene nežádoucí účinky. Zřídka může dimethylsulfoxid vyvolat alergickou kožní reakci. Ojedinělé případy zrudnutí kůže, pocitů svědění a pálení jsou vyvolány cévy rozšiřujícím působením dimethylsulfoxidu a obvykle mizí v průběhu léčby.

Jestliže zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků nebo jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU DOLOBENE
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
 
Velikost balení:
20 g, 50 g, 100 g nebo 150 g gelu v hliníkové tubě.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz
 
Datum poslední revize textu: 9.9. 2009

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
gel, 50 g

Parametry
SUKL kód 0004067
EAN 4030096772105
Přílohy
Příbalová infomace PDF