Eucarbon por.tbl.nob.30

Eucarbon por.tbl.nob.30

50061646
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
138 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem u dodavatele
Eucarbon obsahuje výlučně rostlinné a minerální účinné látky. Působí na regulaci střevní činnosti a lehce projímavě. Užívá se při zácpě.

Podrobné informace o produktu

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek EUCARBON musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 – 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi.
CO JE EUCARBON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Eucarbon obsahuje výlučně rostlinné a minerální účinné látky. Působí na regulaci střevní činnosti a lehce projímavě. Tento účinek lze vysvětlit na základě schopnosti uhlí vázat různé jedovaté produkty látkové výměny, které se prostřednictvím projímavého účinku listu senny a výtažku z rebarbory vylučují z těla ven. Eucarbon má kromě toho v trávícím traktu lehce dezinfekční účinek. Slabě projímavý účinek tablet Eucarbon se dostavuje přibližně 8 až 10 hodin po užití.

EUCARBON se užívá při zácpě.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EUCARBON POUŽÍVAT
Nepoužívejte EUCARBON
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některou léčivou látku obsaženou v přípravku nebo na kteroukoliv pomocnou látku,
 • jestliže máte obstrukci (ucpání), stenózu (zúžení) a atonii (ztráta napětí) střeva,
 • jestliže trpíte zánětlivým onemocněním tlustého střeva (např. Crohnova choroba, ulcerózní kolitida (zánět tlustého střeva doprovázený tvorbou vředů)),
 • jestliže trpíte bolestí břicha neznámé příčiny,
 • jestliže trpíte těžkou dehydratací (nedostatek tekutin v těle) se závažnou poruchou rovnováhy vody a elektrolytů,
 • jestliže jste mladší než 12 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EUCARBON je zapotřebí:
 • jestliže současně užíváte srdeční glykosidy, léky na srdeční arytmie, léčivé přípravky prodlužující QT-interval, diuretika (močopudné léky), adrenokortikosteroidy nebo kořen lékořice. Před souběžným používáním sennových listů je nutná porada s lékařem.
 • jestliže trpíte neprůchodností stolice a nediagnostikovanými akutními či trvalými zažívacími obtížemi, např. bolestí břicha, nevolností a zvracením, jelikož tyto příznaky mohou nasvědčovat možnému či existujícímu ucpání střeva (ileus). Jestliže trpíte těmito příznaky, poraďte se před užitím přípravku EUCARBON s lékařem.
 • jestliže trpíte inkontinencí. Při podávání přípravků obsahujících sennové listy inkontinentním pacientům je nutno častěji měnit hygienické vložky k zabránění dlouhodobému kontaktu pokožky se stolicí.
 • jestliže trpíte poruchou ledvin. V takovém případě byste měl/a mít na paměti možnost poruchy elektrolytové rovnováhy, a proto užívání přípravku konzultujte s lékařem.
 • jestliže přípravek užíváte dlouhodobě. V takovém případě je možné snížení účinku.
Tento přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Upozornění
Bez porady s lékařem se EUCARBON nesmí užívat déle než 1 až 2 týdny.

Pokud je nutné každodenní užívání laxativ, měla by být zjištěna příčina zácpy. Laxativa by neměla být užívána dlouhodobě. Při dlouhodobém používání projímadel může dojít ke vzniku závislosti na laxativech a poruchám střevní pohyblivosti. Přípravky s obsahem sennových listů by měly být používány pouze v případě, že léčebného účinku není možno dosáhnout změnou stravy nebo podáváním bobtnavých látek.

Eucarbon není vhodný jako prostředek na snižování hmotnosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. O vhodnosti současného užívání přípravku EUCARBON s dalšími léky se poraďte se svým lékařem.

Při nízké hladině draslíku v krvi (vyvolané dlouhodobým zneužíváním laxativ) se zesiluje účinek srdečních glykosidů a dochází k interakcím s antiarytmiky, přípravky vyvolávajícími reverzi sinusového rytmu (např. chinidin) a přípravky prodlužujícími interval QT. Souběžné používání s jinými léčivými přípravky vyvolávajícími nízkou hladinu draslíku v krvi (např. diuretika, adrenokortikoidy a kořen lékořice) může zhoršit nerovnováhu elektrolytů.

Užívání přípravku EUCARBON s jídlem a pitím
Přípravek EUCARBON užívejte během jídla nebo po jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Nepoužívejte v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
EUCARBON nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

JAK SE EUCARBON POUŽÍVÁ
Vždy užívejte EUCARBON přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Není-li předepsáno jinak, dodržujte přesně stanovenou dávku. Správná optimální individuální dávka je minimální dávka, která zajistí nebolestivou peristaltiku (pohyby střeva) a tvorbu mechanicky nedráždivé stolice.

Dospělí a děti od 12 let: 1 až 2 tablety až 3x denně při jídle nebo po něm k dosažení mírného projímavého účinku se zmírněním nadýmání. Projímavý účinek obvykle nastupuje za 8 – 12 hodin po podání dávky. Pro silnější projímavý účinek lze večerní dávku zvýšit na 3 až 4 tablety. Za běžných okolností je postačující užívat přípravek příležitostně nebo 2-3x týdně.

Tablety Eucarbon se užívají s dostatečným množstvím tekutin.

Jestliže jste použila více přípravku EUCARBON, než jste měl/a
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít EUCARBON
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Další dávky užívejte v obvyklém čase.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek EUCARBON nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 • Ojediněle byly pozorovány bolesti břicha, průjem, velmi vzácně nevolnost nebo zvracení – které mohou být příznakem příliš vysoké dávky.
 • Mohou se vyskytnout alergické reakce (svědění, kopřivka, lokální či celková vyrážka).
 • Sennové listy mohou vyvolat bolesti a křeče v břiše a řídkou stolici, zejména u pacientů s dráždivým tračníkem. Tyto symptomy se však mohou vyskytnout i jako následek předávkování. V takových případech je nutné snížení dávky.
 • Dlouhodobé používání může vést k poruchám rovnováhy tekutin a metabolismu (látkové výměny) elektrolytů, což může vést k albuminurii (přítomnost bílkoviny albuminu v moči) a hematurii (krev v moči). Při dlouhodobém užívání ve vysokých dávkách může docházet ke ztrátám minerálních látek, zejména draslíku, které se mohou projevovat ochablostí svalů a silnější zácpou.
 • Kromě toho může dlouhodobé používání vyvolat pigmentaci (zbarvení) střevní sliznice (pseudomelanosis coli), která obvykle ustupuje po vysazení přípravku.
 • Při alkalické reakci moči lze příležitostně pozorovat její žluté či červenohnědé zbarvení, které není významné.
Nežádoucí účinky lze omezit podáváním nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK EUCARBON UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek EUCARBON nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30ºC.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek EUCARBON obsahuje
Léčivé látky jsou: Sennae folium pulveratum 105 mg, Rhei extractum siccum normatum 25 mg (což odpovídá celkovému obsahu hydroxyantracenových derivátů /vyjádřených jako Rhein/ 2,6 – 3,9 mg v 1 tabletě), Sulfur depuratum 50 mg, Carbo vegetabilis 180 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky jsou: Silice máty peprné, fenyklová silice, sacharosa, kukuřičný škrob, arabská klovatina, kaolin, mastek.

Balení
30 tablet.

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Eucarbon Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 12 let Farmakoterapeutická skupina laxativa
SUKL 49998 EAN 9120005550261
Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.