Feel eco Odstraňovač skvrn 800 g

Drogerie

Produkt již není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

Feel eco odstraňovač skvrn můžete používat přímo na skvrnu nebo společně s pracím prostředkem. Obsahuje aktivní kyslík a díky tomu dokáže odstranit i skvrny od kávy, čaje, vína, trávy, krve a mastné skvrny. Odstraňovač skvrn lze použít i při praní barevného prádla, trvalé používání na barevné prádlo se však nedoporučuje.  Je vyroben z látek rostlinného a minerálního původu. Neobsahuje chlór a optické zjasňovače. 

Složení:

30 % a více: bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchové aktivní látky, enzymy, parfémy. Obsahuje: uhličitan sodný peroxyhydrát.

Použití:

Pro běžně znečistěné tkaniny přidejte 25g odstraňovače skvrn k Vašemu běžnému pracímu prostředku. Pro odolné skvrny doporučujeme použít dávku 50g. Na vysoce znečištěné prádlo a zaschlé skvrny smíchejte odstraňovač s vodou v poměru 1:3, vzniklou směs nalijte na skvrnu a nechte několik minut působit. Poté prádlo vyperte v pračce. Ruční namáčení: 30 g odstraňovače skvrn rozpusťte ve 4 litrech teplé vody (40°C) Do vzniklé lázně prádlo namočte. V případě bílého prádla nechte namáčet maximálně 6 hodin, barevné prádlo namáčejte maximálně 1 hodinu. Nakonec doporučujeme prádlo vyprat nebo důkladně vymáchat.

Upozornění:

Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / ochranný štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENĺ OČÍ. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte v chladu a v suchu. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.

Kategorie produktu