Feel Eco Prací prášek na pleny a bílé prádlo 660 g

Drogerie

Značka: FEEL ECO
Účinné praní při nízkých teplotách. Díky nízkému dávkování šetří peníze, přírodu i domácí čističky odpadních vod. Neobsahuje alergeny ani parfemace.

Produkt už není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

50121050

Účinné praní při nízkých teplotách. Feel Eco Prací prášek na pleny a bílé prádlo díky nízkému dávkování šetří peníze, přírodu i domácí čističky odpadních vod. Má vysoký obsah přírodních účinných složek, které si společně s aktivním bělením a vysokým podílem enzymů poradí s nečistotami i při nízkých teplotách. Neobsahuje žádné alergeny, parfemace, ani konzervanty. Je snadno biologicky rozložitelný díky kvalitnímu surovinovému složení. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Hlavní vlastnosti:

  • účinně čistí i při nízkých teplotách
  • není vhodný pro vlnu a hedvábí
  • šetří peníze, přírodu a čističky odpadních vod
  • neobsahuje alergeny ani parfemace
  • snadno biologicky rozložitelný

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 %: Bělící činidla na bázi kyslíku: Používáme ekologicky nezávadný perkarbonát sodný, který dokonale vybělí pomocí sody a peroxidu. Je vhodný i pro děti a alergiky, neobsahuje chlor ani optické zjasňovače.Aniontové povrchově aktivní látky: Aktivní látky na bázi rostlinných olejů (zejména řepkový, kokosový a palmový), které dodávají výrobku pěnivost a účinnost. Zeolity. Méně než 5 %: Mýdlo: Mýdlo dodává přípravku odmašťující sílu, mycí účinnost a pěnivost. V tekutých přípravcích se používá složení na bázi rostlinných (kokosových) olejů, u práškových z živočišných tuků. Neiontové povrchově aktivní látky: Látky na bázi rostlinných olejů a cukrů (řepkový, kokosový a částečně palmový a glukóza). Zajišťují odmaštění a odstranění špíny. Enzymy: Aktivní složky umožňující účinně prát při nízkých teplotách. Štěpí komplikované nečistoty na menší, o které se postarají ostatní aktivní látky. Polykarboxyláty.

Použití

65–100ml dle míry znečištění prádla (65ml = 60g).

Upozornění

Nebezpečí: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-Ii nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

O značce

Pečlivě vybrané přírodní suroviny, snadná odbouratelnost výsledného produktu v přírodě, to je standard Feel Eco. Všechny výrobky jsou vysoce koncentrované, proto stačí dávkovat v menších dávkách při zachování vysoké účinnosti produktu. Produkty Feel Eco splňují svými parametry požadavky pro správnou funkci čistíren odpadních vod, kořenových čistíren a septiků.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.