Feel Eco Univerzální prací prášek 2,4 kg

Drogerie

Značka: FEEL ECO
Koncentrovaný přípravek praní světlého a stálobarevného prádla s bělicí silou aktivního kyslíku. Účinný i při nízkých teplotách. Šetří přírodu i Vaši čističku odpadních vod.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci ve 0 lékáren
329

O produktu

50103375

Účinné praní při nízkém dávkování. Feel eco Univerzální prací prášek je koncentrovaný přípravek určený pro praní světlého a stálobarevného prádla. Je účinný již při nízkých teplotách od 30 °C. Bělicí činidla na bázi kyslíku prádlo dokonale vybělí a jsou vhodná pro děti i alergiky. Ekologicky šetrný přípravek je tvořen aktivními látkami z rostlinných olejů a cukrů, které zajišťují odmaštění, odstranění špíny i pěnivost. Další účinnou složkou je mýdlo a enzymy, které štěpí komplikované nečistoty na menší, o které se postarají ostatní aktivní látky. Feel eco Univerzální prací prášek je snadno biologicky rozložitelný a šetří přírodu i Vaši čističku odpadních vod.

Hlavní vlastnosti:

  • určený pro světlé a stálobarevné prádlo
  • výborně funguje i při nízkých teplotách
  • vysoká bělicí účinnost díky aktivnímu kyslíku
  • snadno biologicky rozložitelný
  • lehký obal z recyklovaného papíru
  • bez chloru a optických rozjasňovačů
  • neobsahuje fosfáty

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 %: Bělicí činidla na bázi kyslíku: ekologicky nezávadný perkarbonát sodný, který dokonale vybělí pomocí sody a peroxidu. Je vhodný i pro děti a alergiky, neobsahuje chlor ani optické rozjasňovače. Aniontové povrchově aktivní látky na bázi rostlinných olejů (zejména řepkový, kokosový a palmový), které dodávají výrobku pěnivost a účinnost. Méně než 5 %: Mýdlo z živočišných tuků dodává přípravku odmašťující sílu, mycí účinnost a pěnivost. Neiontové povrchově aktivní látky na bázi rostlinných olejů a cukrů (řepkový, kokosový a částečně palmový a glukóza). Zajišťují odmaštění a odstranění špíny. Enzymy umožňující účinně prát při nízkých teplotách. Štěpí komplikované nečistoty na menší, o které se postarají ostatní aktivní látky. Parfémy: směs esenciálních olejů, extraktů a vzácné syntetické složky, které se sice v přírodě vyskytují, ovšem v nedostatečném množství. Parfémy určují vůni produktu, přinášejí radost, uklidňují i povzbuzují. Zeolity, Polykarboxyláty. Obsahuje: uhličitan sodný peroxyhydrát, dikřemičitan sodný, metakřemičitan sodný pentahydrát, alkohol, C12-14, etoxylát.

Použití

65-100 ml dle míry znečištění prádla (65ml = 60 g). Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí. Pro obtížně odstranitelné skvrny doporučujeme použít Feel Eco odstraňovač skvrn.

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-Ii nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

O značce

Pečlivě vybrané přírodní suroviny, snadná odbouratelnost výsledného produktu v přírodě, to je standard Feel Eco. Všechny výrobky jsou vysoce koncentrované, proto stačí dávkovat v menších dávkách při zachování vysoké účinnosti produktu. Produkty Feel Eco splňují svými parametry požadavky pro správnou funkci čistíren odpadních vod, kořenových čistíren a septiků.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.