Fenistil 24 por.cps.pro.20x4mg

Fenistil 24 por.cps.pro.20x4mg

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
145 Kč Dostupnost:
Skladem
Léčba symptomů alergických kožních reakcí a léčba symptomů alergické (senné) rýmy.

Podrobné informace o produktu

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Fenistil 24 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
CO JE FENISTIL 24 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Fenistil 24
Fenistil 24 patří do skupiny léků, které se nazývají antihistaminika a používají se k léčbě příznaků alergie, jako jsou např. kožní vyrážky, svědění, senná rýma nebo jiné druhy alergické rýmy. Fenistil 24 ruší účinky histaminu, což je látka, která se v těle uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Přípravek zmírňuje svědění a podráždění způsobené vyrážkou na kůži, zmírňuje otoky a příznaky alergické rýmy, jako např. hojný vodnatý sekret z nosu, kýchání, svědění nosu a pálení a slzení očí.

Forma s řízeným uvolňováním udržuje účinek léku po dobu nejméně 24 hodin.

K čemu se Fenistil 24 používá
Fenistil 24 poskytuje úlevu od
 • Alergické kožní vyrážky a svědění různého původu: ekzém, dermatitis (zánět kůže), kopřivka (vyrážka);
 • Alergické rýmy: senné rýmy a jiných forem alergické rýmy (tj. alergie na domovní prach, zvířecí srst, peří atd.);
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL 24 UŽÍVAT
Neužívejte Fenistil 24, pokud:
 • jste alergický/á na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku Fenistilu 24
 • u dětí mladších 12 let.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás týká něco z výše uvedeného, protože v tom případě není přípravek Fenistil 24 pro Vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při použití Fenistilu 24 je zapotřebí
 • pokud trpíte glaukomem (zelený zákal),
 • máte problémy s močením z důvodu zvětšení prostaty
 • máte epilepsii
O užívání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud máte některé z výše uvedených zdravotních potíží.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Bez lékařského dohledu neužívejte Fenistil 24, pokud užíváte některý z těchto léků:
 • antidepresiva (léky proti depresi),
 • anticholinergika (léky proti břišním či žaludečním křečím),
 • sedativa (uklidňující léky),
 • trankvilizéry (léky proti úzkosti) či léky na spaní
 • antikovulziva (léky na epilepsii)
 • opioidní analgetika (léky proti bolesti)
 • antiemetika (léky proti zvracení)
 • prokarbazin (lék k léčbě nádorů).
Informujte svého lékaře, pokud užíváte, nebo jste v poslední době užíval/a jakékoliv jiné léky, a to včetně léků bez lékařského předpisu.

Užívání Fenistilu s jídlem a pitím
Podobně jako mnohá jiná antihistaminika může Fenistil zesílit účinek alkoholu. Po dobu užívání přípravku se požívání alkoholických nápojů nedoporučuje.

Starší pacienti (nad 65 let)
Fenistil 24 není doporučován pro starší pacienty nad 65 let bez lékařského dohledu.

Děti a dospívající
Přípravek Fenistil 24 není určen pro děti mladší 12 let.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná, neužívejte přípravek Fenistil 24 s výjimkou případu, kdy Vám byl lékařem předepsán. Fenistil není doporučován během kojení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů:
Při doporučeném dávkování Fenistil 24 podávaný večer (před spaním) nemá obvykle vliv na snížení
mentální čilosti, výkonu či schopnost koncentrace. Avšak stejně jako jiná antihistaminika může Fenistil 24 u některých pacientů vyvolat únavu, nebo snížení pozornosti. V takovém případě by se měli vyvarovat řízení motorových vozidel, obsluhy strojů nebo jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách Fenistilu 24
Fenistil 24 obsahuje laktózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

JAK SE FENISTIL 24 UŽÍVÁ
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Dospělí a děti ve věku 12 let a starší:
 • Jedna tobolka jedenkrát denně večer.
Tobolky polykejte celé a zapíjejte sklenicí vody; před spolknutím se nesmí rozdrtit ani rozkousat. V případě práce na směny se lék užívá před spaním.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 10 dní.

Co dělat, pokud jste požili příliš mnoho tobolek přípravku Fenistil 24 nebo došlo k jeho náhodnému požití dítětem ?
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se neprodleně obraťte na svého lékaře.

Pokud zapomenete užít Fenistil 24
Pokud vynecháte dávku, užijte lék co nejdříve jakmile si vzpomenete. Pokud však do užití další dávky zbývá méně než 12 hodin, vynechte chybějící dávku a užívejte dále podle původního rozvrhu. Neužívejte dvojnásobnou dávku k doplnění vynechané dávky.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léčivé přípravky může mít i Fenistil 24 nežádoucí účinky, i když se nemusí projevit u každého.
Některé velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. Tyto nežádoucí účinky postihují méně než 1 z 10 000 pacientů.
Alergické reakce, které mohou zahrnovat následující příznaky
 • Kožní vyrážku
 • Otok obličeje nebo hrdla
 • Dušnost
 • Svalové křeče
Při zaznamenání některého z těchto příznaků přerušte užívání přípravku Fenistil 24 a obraťte se na svého lékaře.

Další nežádoucí účinky, které mohou nastat, jsou obvykle mírné a přechodné. Častěji nastávají nežádoucí účinky zejména na počátku léčby.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté. Tyto postihují více než jednoho pacienta z deseti.
 • Únava
Některé nežádoucí účinky jsou časté. Tyto postihují 1 až 10 pacientů ze sta.
 • Ospalost
 • Nervozita
Některé nežádoucí účinky jsou vzácné. Tyto postihují 1 až 10 pacientů z 10 000.
 • Neklid
 • Bolest hlavy, závratě
 • Zažívací potíže, nevolnost, sucho v ústech a krku
Pokud se některý z nežádoucích účinků stane závažným, nebo pokud zaznamenáte jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který není uvedený v příbalové informaci, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

JAK FENISTIL 24 UCHOVÁVAT
Uchovávejte všechny léčivé přípravky mimo dosah dětí. Přípravek Fenistil 24 neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP = Použitelnost do). Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

DALŠÍ INFORMACE
Co FENISTIL 24 obsahuje
Léčivou látkou je dimetinden-maleinát.
Obsah tobolek tvoří tyto pomocné látky: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý
bramborový škrob, kyselina glutamová, dimetikon, hydroxypropylmethylcelulosa, oxid titaničitý, mastek, akrylátový kopolymer, ethylcelulosa. Stěna tobolky je složena z mastku, želatiny, oxidu titaničitého, žlutého oxidu železitého a červeného oxidu železitého.

BALENÍ:
20 tvrdých tobolek

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

 • Značka
 • Fenistil
 • Způsob užití
 • Vnitřní
 • Forma
 • Šampon
 • Pro koho
 • Od 12 let
 • SUKL
 • 15496
 • EAN
 • 8594050580176
Ověření internetových stránek a lékárny: Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků