Drogerie

Finish Ultimate Plus All in 1 Lemon kapsle do myčky 72 ks

Značka: FINISH
5.0
  • Lemon kapsle do myčky Finish Ultimate Plus All in 1 si perfektně poradí se zaschnou špínou i odolnou mastnotou a zanechávají zářivě čisté nádobí s diamantovým leskem.
379

O produktu: Finish Ultimate Plus All in 1 Lemon kapsle do myčky 72 ks

50146380

Úvod

Lemon kapsle do myčky Finish Ultimate Plus All in 1 si perfektně poradí se zaschnou špínou i odolnou mastnotou a zanechávají zářivě čisté nádobí. Odstraňují skvrny od čaje a kávy, usazeniny a dodávají příjemnou svěžest. Komplex ACTIVELIFT aktivně bojuje proti zaschlým skvrnám bez nutnosti předmáčení. Díky technologii CYCLESYNC se obsah kapsle uvolňuje ve správný čas mytí, proto dosáhnete těch nejlepších výsledků. Vaše nádobí bude suché a lesklé bez nežádoucích šmouh. Tablety aktivně redukují nečistoty i při nízkých teplotách.

Hlavní vlastnosti:

  • odstraňují odolnou mastnotu i zaschlé skvrny
  • zanechává dokonale čisté a lesklé nádobí
  • pracují i při nízkých teplotách
  • biologicky rozložitelný a ve vodě rozpustný obal
  • recyklovatelné balení

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělící činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, fosfonáty. Dále obsahuje enzymy (subtillsin amylasa).


Použití

Kapsli nerozbalujte ani nerozdělujte, je zcela rozpustná ve vodě. Suchýma rukama ji vložte do suchého zásobníku. Nevkládejte kapsli do košíku na příbor. Uzavřete zásobník a zvolte vhodný program mytí. Nejlepších výsledků dosáhnete při teplotě 50/55 °C nebo na automatický program. Pro dokonalé výsledky použijte Finish leštidlo a sůl.


Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.