Chci pracovat u Dr.Maxe

Chcete se stát součástí největší sítě lékáren v ČR? Možná hledáme právě vás!

Vyplňte náš krátký dotazník a přiložte váš životopis.

Pokud se hlásíte do lokality, kde máme aktuálně volné pracovní místo, budeme Vás během tří pracovních dnů kontaktovat.
Registrovat se můžete i ve chvíli, kdy ve Vámi vybrané lokalitě zrovna nikoho nehledáme.

 

Volná místa u Dr.Max na Slovensku naleznete zde.

Osobní informace
Mám zájem pracovat v lékárně Dr.Max na pozici
Mám zájem pracovat na centrále ČLH v oddělení
Kde chcete pracovat?
Zadejte města, ve kterých byste rádi pracovali a počet km, jak daleko jste ochotni dojíždět od jednotlivých měst.
O jaký typ pracovního poměru máte zájem?
Přílohy
Ostatní

Uchazeč bere na vědomí, že některé údaje poskytnuté uchazečem společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 285 11 298, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 6919 (dále jen "společnost ČLH") mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ"). Uchazeč souhlasí s tím, aby společnost ČLH shromažďovala osobní a jiné údaje (dále jen "údaje") uchazeče uvedené v dotazníku, CV a/nebo motivačním dopise, případně dalších zaslaných souborech, zpracovávala je a uchovávala, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Společnost ČLH se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby údaje poskytnuté uchazečem chránila. Poskytnuté údaje budou společností ČLH použity výhradně pro vyhledání vhodné nabídky pracovního uplatnění uchazeče ve společnosti ČLH nebo s ní propojených společnostech a dále pro účely evidování uchazeče jakožto potenciálního zaměstnance u společnosti ČLH a těchto propojených společností.

Uchazeč uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých údajů po dobu tří (3) let ode dne jejich odeslání. Uchazeč potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zpracováním údajů uchazeče může společnost ČLH pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Uchazeč si je vědom, že souhlas se zpracováním údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným společnost ČLH. Pokud uchazeč zjistí nebo se domnívá, že společnost ČLH provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo žádat společnost ČLH o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uchazeč je rovněž oprávněn požadovat informaci jaké údaje o něm společnost ČLH zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Uchazeč souhlasí s tím, aby společnost ČLH použila poskytnuté kontaktní údaje uchazeče k zasílání pracovních nabídek, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč má právo zasílání těchto nabídek ze strany společnosti ČLH kdykoliv zakázat, a to např. odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných nabídek.

Ověření internetových stránek a lékárny: Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků