Ve vztahu ke společnosti

  1. Všichni zaměstnanci si jsou vědomi odpovědnosti za svěřený majetek, tj. zboží, finanční prostředky, ceniny apod. a nakládá s ním způsobem, který není v rozporu s platnou legislativou a interními předpisy zaměstnavatele, a který neohrožuje dobré jméno zaměstnavatele.

  2. Každý zaměstnanec bere na vědomí, že není oprávněn činit jakékoliv právní úkony za společnost Česká lékárna holding, a.s. a její dceřiné společnosti a uzavírat jejím jménem jakékoliv ústní či písemné dohody a smlouvy (pokud není písemně dohodnuto s přímým nadřízeným jinak) a zároveň bere na vědomí, že takovéto dohody a smlouvy jsou neplatné. Toto ustanovení se nevztahuje na převodní objednávky lékáren, které jsou předběžně schváleny vedením společnosti a na uzavírání dohod a smluv v rámci písemně dohodnutých kompetencí vyplývajících z pracovní pozice.

  3. Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke třetím osobám, včetně přátel a rodinných příslušníků o všech skutečnostech, které se týkají firemní a obchodní strategie společnosti Česká lékárna holding, a.s.

Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.