Odborné vzdělávání

Kvalitní systém odborného vzdělávání je jedním ze stavebních kamenů úspěchů lékáren Dr.Max. Dbáme na celoživotní vzdělávání všech našich farmaceutů tak, aby každý klient našel v lékárnách Dr.Max odbornou pomoc na vysoké profesionální úrovni!

Systém tohoto vzdělávání tvoří tři základní pilíře vzdělávacích aktivit, které vždy propojuje jedno společné odborné téma. Toto téma se mění každé dva měsíce a vždy se vztahuje ke zdravotním obtížím spojeným s daným ročním obdobím (např. sezónní kolísání aktivity imunitního systému v podzimních měsících). 

Hlavními pilíři odborného vzdělávání jsou:

1. TEORIE

Hlavním teoretickým zdrojem informací v rámci odborného vzdělávání jsou e-learningové lekce, které hlavní témata shrnují a zároveň i zasazují do širšího odborného kontextu.

2. PRAXE

Ústřední postavení v našem systému odborného vzdělávání má praktické procvičování komunikace a expedice studovaného tématu s expedienty přímo v podmínkách jejich domácích lékáren. Toto procvičování zajišťuje tým našich vlastních interních školitelů, kteří před proškolováním každého odborného tématu prochází speciálním odborným i soft-skillovým zaškolením.

Pro zájemce z lékáren, které nebyly navštívené interním školitelem, jsou pak určené půldenní regionální semináře v rámci, kterých mají zájemci možnost procvičit si komunikaci a expedici aktuálního odborného tématu s interním školitelem.

3. NADSTAVBA

Pro zájemce o nadstavbové prohloubení vzdělání v oblasti hlavního odborného tématu jsou určené naše Sobotní odborné akademie. Je to celodenní vzdělávací akce soustředěná kolem ústředního tématu, v rámci které mají účastníci možnost dále prohloubit a aktualizovat svoje vědomosti v dané odborné oblasti.

Oddělení odborného vzdělávání dále zajišťuje:

  • ŠKOLENÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Účelem těchto školení je "uvést nové zaměstnance do světa Dr.Maxe" – obeznámit je s filozofií proklientského přístupu, ukázat základy komunikace s klientem a přiblížit jim vize a hodnoty naší společnosti.

  • ODBORNÉ KAMPANĚ

Medicínsky a/nebo společensky významná odborná témata (například hypertenze, poruchy metabolizmu lipidů, sezónní virová onemocnění apod.) komunikujeme v průběhu roku s našimi klienty formou nadstandardních letáků a konzultací, s cílem upozornit je jednak na jejich závažnost, ale zejména na možnost prevence v rámci naší lékárenské praxe.

  • MYSTERY SHOPPING

V našich lékárnách pravidelně provádíme kontrolní nákupy, které slouží jednak jako zdroj informací o efektivitě proběhlých odborných vzdělávacích aktivit, ale zejména jako zdroj inspirace pro další zlepšování a zkvalitňování příštích aktivit odborného vzdělávání.

Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.