Lamisil krém 15g

Lamisil krém 15g

50010093
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
189 Kč

Vysoce účinná léčba plísní nohou s širokým spektrem antimykotického působení.

Podrobné informace o produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE
 
LAMISIL
Terbinafini hydrochloridum
krém

 
Přečtěte si příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Obsahuje pro vás důležité informace. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Houbové infekce kůže jsou časté a mohou způsobit značné obtíže. Lamisil, krém je dostupný bez lékařského předpisu a bez porady s lékařem se může použít k léčbě mykózy nohou (tinea pedis, atletická noha), mykózy v oblasti třísel, lůna a jiných kožních záhybech a k léčbě mykózy těla. Lamisil, krém se také používá k léčbě kožní kandidózy a pityriasis versicolor. Přesto však musíte přípravek používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 
Lamisil, 1% krém má dlouhodobý účinek. Pokud se používá podle dávkovacího doporučení, dochází k návratu příznaků atletické nohy nebo k navrácení infekce u méně než 10 lidí ze 100 do 3 měsíců po začátku léčby.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky nezlepší do 2 týdnů od začátku léčby přípravkem Lamisil, 1% krém, navštivte svého lékaře nebo lékárníka.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Lamisil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamisil používat
3. Jak se přípravek Lamisil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lamisil uchovávat
6. Další informace
 
1. Co je přípravek Lamisil a k čemu se používá
Lamisil, 1% krém je antimykotikum a usmrcuje houby, které způsobují vaše kožní potíže. Lamisil krém se používá k léčbě těchto kožních infekcí: mykóza nohou - tzv. atletická noha (tinea pedis), mykóza v oblasti třísel, lůna a jiných kožních záhybech (tinea cruris), mykóza v oblasti trupu (tinea corporis). Dále se také používá k léčbě kvasinkového onemocnění kůže jako je kandidóza a Pityriasis versicolor. 
 
Jak poznáte, že máte některý z výše uvedených problémů?
Mykóza nohou se objevuje jen na nohách (většinou, ale ne vždy, na obou nohách), nejčastěji mezi prsty.  Objevit se může též na chodidle nebo stranách chodidla. Onemocnění se obvykle projevuje popraskáním nebo tvorbou šupin na kůži, ale může se též vyskytnout mírný otok, puchýřky nebo mokvající vřídky. 

V případě houbové infekce na nehtech (uvnitř nebo pod nehtem), změně barvy a struktury nehtů (ztloustnutí, vločky), musíte ihned navštívit odborného lékaře, protože Lamisil krém není vhodný na tento typ infekce.  Na léčbu nehtových houbových infekcí se mohou použít Lamisil tablety (dostupné jen na lékařský předpis). 
 
Tinea cruris se objevuje v kožních záhybech, zejména pokud jsou vlhká. Často se vyskytuje v tříslech a vnitřních stehnech, většinou oboustranně, ale často je jedna strana postižená více, než ta druhá. Může se šířit dále mezi nohama k hýždím nebo nahoru k břichu. Dále se může vyskytovat v záhybech pod prsy, v podpaží nebo jiných záhybech. Tato vyrážka je ostře ohraničená a mohou se vyskytovat i puchýře. Svědí.
 
Tinea corporis se může vyskytnou kdekoliv na těle, ale často se vyskytuje na hlavě, krku, obličeji nebo pažích. Obvykle vypadá jako kruhovité oblasti s červenou vyrážkou, ale mohou se vyskytovat také šupinaté oblasti způsobující svědění.
 
Kandidóza se také vyskytuje v záhybech kůže, která jsou vlhká se zvýšeným pocením (např. pod prsy, v podpaží). Obecně se vyskytuje u starších nebo obézních pacientů, nebo u pacientů s jinými podmínkami jako je cukrovka. Způsobuje zčervenání, svědění, olupování.
 
Pityriasis versicolor se vyskytuje na kůži jako olupující se oblasti, které bělají z důvodu ztráty pigmentace. Oblasti jsou nápadné zejména v létě, neboť se okolí opaluje normálně. Obecně se vyskytuje na trupu, krku nebo pažích a může se znovu objevit po měsících, zvláště v době horka a zvýšeného pocení.
 
Pokud si nejste jisti příčinou, která způsobuje vaše onemocnění, prosím, zeptejte se, před použitím krému,  svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí.
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamisil používat
 
Nepoužívejte přípravek Lamisil, krém
 • pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakoukoliv složku přípravku (viz. složení na konci příbalové informace)
Pokud se Vás týká výše uvedená podmínka, informujte svého lékaře nebo lékárníka, neboť pro Vás Lamisil, krém není vhodný.
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lamisil, krém je zapotřebí
Lamisil, krém je určen pouze k vnějšímu použití. Přípravek nepoužívejte v ústech ani nepolykejte. Zabraňte styku krému s Vašima očima. Pokud se krém náhodně dostane do vašich očí, setřete přípravek pryč a pořádně si vypláchněte oči tekoucí vodou.
 
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, poraďte se před použitím přípravku Lamisil, krém s lékařem nebo lékárníkem.
Nepoužívejte Lamisil, krém, pokud kojíte, neboť se léčivá látka krému terbinafin hydrochlorid uvolňuje do mléka. Kojenci nesmí přijít do styku s léčenou oblastí, včetně prsu.
 
Lamisil, krém a děti
Nepoužívejte přípravek Lamisil, krém u dětí do 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Před použitím přípravku Lamisil, krém, informujte svého lékaře nebo lékárníka o jakýchkoliv léčivých přípravcích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, včetně těch, která jsou dostupná bez lékařského předpisu.
Na léčené plochy neaplikujte žádná jiná léčiva.
 
 3. Jak se přípravek Lamisil používá
Je důležité používat přípravek Lamisil, krém správně. Pečlivě sledujte instrukce.
 
Dospělí a děti nad 12 let 
Jestliže je tuba zapečetěná, propíchněte otvor opačným koncem uzávěru 
 • umyjte a osušte si ruce, postižené místo a okolí 
 • otevřete tubu a vytlačte malé množství krému na prst
 • zavřete tubu 
 • aplikujte právě takové množství krému, které vytvoří tenkou vrstvu na postiženém místě    a jeho blízkém okolí 
 • krém jemně rozetřete 
 • po dotyku na infikovaném místě si dobře opláchněte ruce, abyste předešli rozšíření infekce na jiná místa Vašeho těla nebo na jiné osoby.
Pokud se jedná o infekce v kožních záhybech, můžete překrýt po nanesení krému postižené místo kusem gázy nebo obvazu, zejména na noc.  Pokaždé použijte čistý obvaz. 
 
Jak často a jak dlouho se má přípravek Lamisil, krém používat? 
Lamisil krém se na postižená místa aplikuje následovně: 
 • mykóza nohou - tzv. atletická noha (tinea pedis) (kromě mykózy na chodidlech nebo stranách chodidla): jednou denně po dobu 1 týdne; 
 • mykóza na chodidlech nebo stranách chodidla: dvakrát denně po dobu 2 týdnů;
 • mykóza v oblasti třísel a lůna, kožních záhybech a mykóza v oblasti trupu: jednou denně po dobu 1 týdne; 
 • kandidózy: jednou nebo dvakrát denně po dobu 1-2 týdnů.  Mohou se projevovat jako mykózy nebo svědění v oblasti třísel a lůna, ale nejčastěji se vyskytují u starších osob nebo u obézních pacientů se zvýšeným pocením v kožních záhybech nebo za jiných podmínek u diabetiků.  V tomto případě se doporučuje 2-týdenní léčba. 
 • Pityriasis versicolor: jednou nebo dvakrát denně po dobu 2 týdnů.
Krém používejte podle doporučení po předepsanou dobu, i když po několika dnech máte pocit zlepšení.  Po několika dnech se zdá, že se infekce zlepšuje, ale může se znovu objevit, pokud se krém nepoužívá pravidelně nebo se s používáním přestane příliš brzy. Po použití Lamisil krému dochází po několika dnech ke zlepšení.  Úplné vyléčení a zahojení kůže však trvá déle, přibližně 4 týdny.  Účinek Lamisil krému přetrvává i po ukončení doporučené délky léčby. Zlepšování bude pokračovat i v období, kdy už krém nebudete používat. 
 
Pokud máte pocit, že do dvou týdnů od začátku léčby nedošlo ke zlepšení, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí. 
 
Léčbě napomáhá
Ke zlepšení léčby přispívá pravidelné čištění a umývání postiženého místa.  Důležité je i osušení tohoto místa, ne třením, ale jemným poklepem. Pokud máte pocit svědění, vyvarujte se škrábání postiženého místa, protože může dojít k poškození kůže a zpomalí se tak celý proces hojení nebo se může infekce dále rozšířit.  Protože tyto infekce se mohou přenášet z člověka na člověka, nesdílejte svůj ručník nebo oblečení s ostatními. Aby se infekce znovu nevrátila, berte si pravidelně čistý ručník a oblečení. 
 
Jestliže jste omylem požili krém?
Pokud jste Vy nebo někdo jiný omylem spolknul část krému, prosím, informujte svého lékaře, který Vám poradí, co máte dělat.
 
Jestliže jste zapomněli použít přípravek Lamisil, krém  
Pokud se tak stane, aplikujte krém co možná nejdříve a pokračujte podle doporučeného dávkování.  Pokud si vzpomenete až v čase další aplikace, naneste obvyklé množství krému a pokračujte v léčbě jako normálně.
Pokuste se používat přípravek každý den ve stejném čase.  Když zapomenete krém používat, hrozí riziko návratu infekce.
 
4. Možné nežádoucí účinky
Většina lidí má z používání přípravku Lamisil krém užitek. Nicméně, všechny léčivé přípravky mohou u některých osob způsobit problémy a je důležité vědět následující:
U některých osob může vyvolat zarudnutí, bodavou bolest nebo svědění. Tyto neškodné, mírné nežádoucí účinky lze při aplikaci krému očekávat.
Ve velmi vzácných případech se může objevit alergická reakce na krém, jako otok, bolest, kožní vyrážka nebo kopřivka. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, přípravek dále nepoužívejte a okamžitě se obraťte na lékaře nebo lékárníka.
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u vás vyskytne nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci.  
 
5. Jak přípravek Lamisil uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.
Lék se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu. 
 
6. Další informace
Co přípravek Lamisil, krém obsahuje
Léčivou látkou je terbinafini hydrochloridum (terbinafiniumchlorid) 10 mg v 1 g (1%) krému.
Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný, benzylalkohol, sorbitan-stearát, cetyl-palmitát, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbát 60, isopropyl-myristát, čištěná voda.
 
Jak přípravek Lamisil, krém vypadá a co obsahuje toto balení
Lamisil, krém je bílý, hladký nebo  téměř hladký lesklý krém. Velikost balení: Tuba s obsahem 7,5 g; 15 g  a 30 g  krému.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.7.2009

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
krém 15 g

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Lamisil Způsob užití Vnější
Pro koho Od 12 let Farmakoterapeutická skupina antimykotika, dermatologika
SUKL 15892 EAN 906057

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.