Mexalen 500mg por.tbl.nob.10x500mg

Registrovaný léčivý přípravek

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

Příbalová informace pro pacienta - Vp

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!


Mexalen 500 mg
(Paracetamolum)
tablety

Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
ratiopharm GmbH, Ulm,  Německo

Složení:
Léčivá látka: Paracetamolum 500 mg v 1 tabletě.
Pomocná látka: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, kukuřičný škrob, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon.
 
Indikační skupina:
Analgetikum, antipyretikum.
 
Charakteristika:
Paracetamol snižuje teplotu (antipyretický efekt), působí proti bolesti (analgeticky) a slabě protizánětlivě (antiflogisticky). Snášenlivost paracetamolu (zejména žaludeční) je velice dobrá. Účinek začíná za 15-30 minut po užití, přetrvává 2-4 hodiny.
 
Indikace:
Přípravek MEXALEN  se užívá při léčbě bolesti hlavy, kloubů, svalů, nervů, při bolestech zubů a u bolesti při menstruaci. Dále se používá při zvýšené teplotě a bolestech při nachlazení, chřipce a běžných dětských onemocněních. Přípravek je určen k léčbě dětí od 6 let i dospělých.
 
Kontraindikace:
Přípravek Mexalen  nelze užít při přecitlivělosti na paracetamol nebo pomocné látky, při těžších poruchách funkce ledvin a jater, při nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (vzácně vrozené onemocnění), při chronickém alkoholismu. Během těhotenství a v období kojení je podání přípravku Mexalen možné, mělo by však být omezeno na minimální jednorázové dávky a pouze po poradě s lékařem.
 
Nežádoucí účinky:
Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen velmi ojediněle. Vzácně může dojít ke kožní reakci spojené se zčervenáním až vyrážkou. V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem. Paracetamol je v doporučených dávkách lékem bezpečným, při jeho předávkování však může dojít k poškození funkce jater a ledvin.
 
Interakce:
Účinky přípravku Mexalen a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat. Současné užívání Mexalenu a léků na spaní, léků proti epilepsii, některých antibiotik nebo pití alkoholu může způsobit závažné poškození jater. V případě že užíváte jiné léky na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Mexalen, s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Předepíše-li Vám lékař nějaký jiný lék, upozorněte ho, že již užíváte Mexalen.
 
Dávkování:
Neurčí-li lékař jinak, užívá se přípravek takto:
dospělí a mladiství užívají 1-2 tablety Mexalenu podle potřeby v časových odstupech nejméně 4 hodiny. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety, nejvyšší denní 8 tablet.
Dětem od 6 let (s tělesnou hmotností vyšší než 20 kg) do 10 let se podává 1/2 tablety až 3x denně, dětem od 10 do 15 let 1 tableta až 3x denně, odstup mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 6 hodin.


Pro děti do 6 let jsou určeny přípravky s nižším obsahem paracetamolu. Pacienti s onemocněním jater nebo ledvin užívají na doporučení lékaře nižší dávky přípravku.
 
Způsob podání:
Přípravek Mexalen je nutno zapít dostatečným množstvím tekutiny. Tablety lze půlit i podat rozdrcené.
 
Upozornění:
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. O vhodnosti současného užívání Mexalenu s jinými léky proti bolesti a nachlazení se poraďte s lékařem.

Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde k jejich zhoršení nebo se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 1 týden.

Během léčby nesmíte pít alkoholické nápoje.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.
 
Uchovávání:
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 
Varování:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 
Balení:
10, 20, 50 tablet.       
 
Datum poslední revize:       4.3.2009

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
10 tablet

Parametry
SUKL kód 0094974
EAN 4030096456791
Přílohy
Příbalová infomace PDF