Mucosolvan por.tbl.nob.20x30mg

Mucosolvan por.tbl.nob.20x30mg

50012500
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
63 Kč 69 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem u dodavatele
Mucosolvan

Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující posun hlenu.

Podrobné informace o produktu

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Mucosolvan
Ambroxoli hydrochloridum

tablety
roztok k perorálnímu podání a k inhalaci

Složení
Tablety
Léčivá látka:  Ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Kukuřičný škrob,  koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy, magnesium-stearát


Roztok k perorálnímu podání a k inhalaci
Léčivá látka:  Ambroxoli hydrochloridum 15 mg ve 2 ml ( = 50 kapek) roztoku
Pomocné látky: Monohydrát kyseliny citronové, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, čištěná voda

Indikační skupina
Expektorancia, mukolytika

Charakteristika
Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

Indikace
Přípravek užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice, rýmu a záněty nosohltanu (a související záněty středouší a vedlejších dutin nosních), a dále o chronická onemocnění jako např. chronická bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc. Akutní a chronická onemocnění dýchacích cest  jsou provázena zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu a jeho ztíženým vykašláváním. Mukolytická léčba (tzn. snižující viskozitu hlenu) usnadňuje toto vykašlávání.
MUCOSOLVAN, tablety, je určen pro dospělé.
MUCOSOLVAN, roztok, je určen pro dospělé, mladistvé i děti.

Kontraindikace
MUCOSOLVAN nesmí být užíván pacienty se známou přecitlivělostí na ambroxol nebo jiné látky obsažené v přípravku.
Mucosolvan nesmí být užíván v případě vzácných vrozených onemocnění, při nichž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz odstavec Upozornění).

Nežádoucí účinky
MUCOSOLVAN je obvykle dobře snášen. Mohou se dostavit lehké zažívací obtíže (pálení žáhy, nechutenství, příležitostně pocit na zvracení, zvracení, průjem). Mohou se vyskytnout alergické reakce, zejména kožní vyrážky, kopřivka, angioedém, anafylaktické reakce (včetně anafylaktického šoku). Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) přípravku poraďte s lékařem.
Pokud se při užívání přípravku  MUCOSOLVAN objeví nová vyrážka na kůži nebo na sliznici, je třeba lék vysadit a okamžitě vyhledat lékaře. Může se jednat o vzácné kožní projevy (vyvolané vlastním onemocněním nebo užíváním dalších léků), které se mohou objevit při užívání mukolytických látek, jako je např. ambroxol.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) přípravku poraďte s lékařem.

Interakce
Prosím, informujte svého lékaře  nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné užívání přípravku MUCOSOLVAN a antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik ve hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách.
Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel.
Další klinicky významné působení s ostatními léky není známo.

Dávkování a způsob použití
Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování:

Tablety 30 mg
Dospělí:   1 tableta 3x denně
Léčebný účinek může být zvýšen podáním 2 tablet 2x denně.
Tablety užívejte po jídle a zapíjejte.


Roztok k perorálnímu podání a k inhalaci 15 mg/2 ml
Perorální podání
Dospělí a děti nad 12 let: na počátku léčby 4 ml 3x denně
Děti od 6 do 12 let:  2 ml 2 - 3x denně
Děti od 2 do 6 let:  1 ml 3x denně
Děti do 2 let:   1 ml 2x denně
Kapky se užívají při jídle zředěné čajem, ovocnou šťávou, mlékem nebo vodou.
Výše uvedená množství se dávkují přiloženou odměrkou.

Inhalace
Dospělí a děti nad 6 let: 1 - 2 inhalace 2 - 3 ml inhalačního roztoku denně
Děti do 6 let:   1 - 2 inhalace 2 ml inhalačního roztoku denně

MUCOSOLVAN, inhalační roztok, může být aplikován všemi vhodnými inhalačními přístroji
(s vyloučením inhalátorů s rozprašováním párou), vhodný inhalátor a způsob léčby doporučí lékař. Inhalační roztok lze smíchat s fyziologickým roztokem v poměru 1:1 k dosažení optimální vlhkosti vzduchu uvolňovaného z inhalátoru.
Během inhalace dýchejte normálně, protože hluboká inhalace může dráždit ke kašli. Obvykle se před inhalací doporučuje zahřátí inhalačního roztoku na teplotu těla.  Pacienti s průduškovým astmatem by měli před inhalací přípravku MUCOSOLVAN užít předepsané léky odstraňující stažení průdušek. V případech, kdy je možná jen jedna inhalace denně, může být na doporučení lékaře, který určí formu i dávku, užíván MUCOSOLVAN perorálně, čímž se docílí rovnoměrného účinku.

Délka léčby přípravkem MUCOSOLVAN je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Pokud se však příznaky významně nezlepší během 7-10 dnů (během 3 dnů u dětí do 6 let) nebo při zhoršování příznaků, je třeba vyhledat lékaře.
Pokud Vám nevyhovují lékové formy roztok nebo tablety, můžete použít  sirup  Mucosolvan junior (15 mg/5 ml) pro děti, sirup Mucosolvan pro dospělé (30 mg/5 ml), nebo Mucosolvan Retard – tobolky s prodlouženým uvolňováním.

Upozornění
Mucosolvan, tablety obsahují 684 mg laktosy v maximální doporučené denní dávce (4 tablety). Pacienti s vrozenou nesnášenlivostí galaktosy, nedostatkem Lapp laktasy nebo s glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy) nesmí užívat tento přípravek.
MUCOSOLVAN, roztok, obsahuje konzervační látku chlorid benzalkonia, který může u přecitlivělých pacientů při inhalaci vyvolat zúžení průdušek (bronchokonstrikci).

Mucosolvan, roztok k inhalaci, nesmí být mísen s kyselinou chromoglykanovou, smí být mísen s minerálními roztoky k inhalaci pouze těsně před inhalací a pouze pokud roztok směsi je čirý, bez sraženiny. 

Těhotné ženy mohou přípravky užívat pouze po poradě s lékařem, jejich užívání není doporučeno v prvních 3 měsících těhotenství. Není doporučeno užívat Mucosolvan při kojení.

Předávkování:
Dosud nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování. Pokud se projevy předávkování vyskytnou, vyhledejte lékaře.

Uchovávání
Přípravky uchovávejte při teplotě do 25ºC v původním obalu, aby byly přípravky chráněny  před světlem a vlhkem.

Varování
Přípravky nesmí být užívány po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravky musí být uchovávány mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20, 50 tablet
50 ml, 60 ml a 100 ml roztoku

Výrobce
Tablety: IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika
Delpharm Reims, Reims, Francie
Roztok k perorálnímu podání a k inhalaci:
IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika
Istituto De Angeli S.r.l., Reggello (FI), Itálie


Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH
Ingelheim am Rhein
Německo

Datum poslední revize 10.7.2009

BALENÍ
20 tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Mucosolvan Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 18 let Farmakoterapeutická skupina expektorancia, mukolytika
SUKL 45324 EAN 45324

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.