Nasodren 50 mg + 5ml rozpouštědla

Zdravotnické prostředky

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

1. CO JE NASODREN A NA CO SE POUŽÍVÁ

NASODREN nosní sprej je tekutý přírodní vodný roztok, obsahující extrakt z čerstvých hlíz bramboříku (Cyclamen europaeum, L).

NASODREN se používá pro místní úlevu příznaků jako jsou: nosní neprůchodnost, nosní sekrece, ztráta čichu a bolesti v obličeji díky čištění a uvolnění nahromaděné slizniční sekrece z obličejových dutin, nosních dutin a horních cest dýchacích. Rychlá úleva od těchto příznaků je znatelná již od počátečních dávek.

Pokud používáte NASODREN pocítíte intenzivní odtékání nahromaděného sekretu z nosu a vedlejších nosních dutin, které může trvat až 2 hodiny. Jeho výsledkem pak je rapidní úleva od bolestí hlavy a obličeje, které často doprovází právě ucpání nosu s následným hromaděním sekretu.

V případech zánětu středního ucha dochází k rapidní redukci hromadění sekrece, výsledkem čehož je ústup bolestí a odstranění poruchy sluchu.

2. PŘED POUŽITÍM NASODRENU

Nepoužívejte NASODREN v případech, že:

● Máte alergii na brambořík, petrklíč nebo jinou rostlinu z čeledi prvosenkovitých.

● Trpíte polypy nosní sliznice a vedlejších dutin, mohlo by dojít k ucpání průchodu při hojné sekreci.

Věnujte zvláštní pozornost při aplikaci NASODRENU

● Použijte pouze jednu dávku denně do každé nosní dírky.

● Vyvarujte se nádechu během aplikace.

● Zabraňte vniknutí přípravku roztoku do očí. Následkem lokálního podráždění  jsou příznaky akutního zánětu spojivek.

● Věnujte pozornost odstavci: „Pokud užíváte jiná léčiva, příp. doplňky“.

● Několik minut po aplikaci může krátkodobě nastat vjem mírné či přechodné rybí    pachuti, pálení, kýchání a slzení se zvýšenou nosní sekrecí. Taková reakce  je naprosto běžná a je příznakem počátku účinku NASODRENU a představuje optimální reakci organismu na přípravek. Další podávání proto nepřerušujte.

Stejně tak není žádným důvodem k obavám při zjištění růžově zbarvených hlenů odcházejících z nosu.

● Při náhodném užití u pacientů s alergii na brambořík, petrklíč nebo jinou rostlinu z čeledi prvosenkovitých může dojít k otoku nosní sliznice, víček a tváře.

Pokud užíváte jiná léčiva příp. doplňky:

Pokud se chystáte k použití NASODRENU a užíváte nebo jste v poslední době užívali další léčiva zahrnující i volně prodejné přípravky, oznamte tuto skutečnost Vašemu lékaři nebo lékárníkovi. Zvláště, pokud užíváte léky proti srážení krve (jako jsou kumarinové deriváty (např. Warfarin), kyselinu acetylsalicylovou (např. Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin…) nebo anticholinergika (např. Atropin)).

Užívání NASODRENU během jídla a pití:

Účinek NASODREN není ovlivněn jídlem ani pitím.

Užívání NASODRENU v těhotenství a při kojení:

Nejsou známy zkušenosti podání NASODRENU během těhotenství a při kojení. Přesto se NASODREN nedoporučuje používat v tomto období. O užívání v konkrétních případech může rozhodnout pouze lékař.

Užívání  NASODRENU u dětí:

NASODREN je možné užívat u dětí od 5 let věku.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů vyžadujících zvýšenou pozornost:

Nedoporučuje se věnovat se těmto činnostem po dobu 2 hodin po aplikaci spreje.

3. JAK SE NASODREN POUŽÍVÁ

NASODREN je určen pro použití pouze do nosu.

1. Postavte lahvičku do svislé polohy víčkem nahoru. Sejměte ochranný plastový potah, odšroubujte víčko otočením proti směru hodinových ručiček a vyjměte gumovou zátku.

2. Plastovou ampulku obsahující rozpouštědlo (čištěná voda) otevřete v horní části odlomením (nejlépe otočením) v místě zeslabeného prolisu.

3. Nalijte všechno rozpouštědlo do lahvičky obsahující přípravek.

4. Našroubujte a dotáhněte dávkovací sprej na lahvičku a jemně zatřepte, dokud se přípravek plně nerozpustí. Vyčkejte, dokud všechna pěna nezmizí.

5. Sejměte ochranný plastový kryt z nosního dávkovače.

6. Před prvním použitím 2-3x stiskněte sprej namířený do volného prostoru. Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima a ústy.

7. Udržujte dávkovač ve svislé poloze aplikátorem směrem vzhůru. Vložte dávkovač do jedné nosního dírky. Je velmi důležité nedýchat během aplikace a aplikaci roztoku provést stisknutím dávkovače pouze jednou. Hluboce vydechněte ústy a poté dýchejte normálně. Při aplikaci se vyhněte přímému vdechnutí přípravku.

8. Opakujte proces s druhou nosní dírkou.

9. Očistěte dávkovač po použití a nasaďte ochranný kryt.

Jak často se NASODREN používá

Sprej se používá pouze jednou denně jednu dávku do každého nosní dírky pokud možno ve stejnou dobu po dobu jednoho týdne, nejlépe 2 hodiny před spaním. Zvýšení frekvence nebo dávky nevede k účinnosti přípravku ani k urychlení léčby.

Jak dlouho může být NASODREN používán

Běžná doba léčby je 7-10 dnů. Pokud je to nutné, může být prodloužena na 12-16 dnů.

Zásadní zlepšení nebo úleva od příznaků je docílena po 6-8 aplikacích, nicméně zejména bolesti hlavy často ustupují již po 3-5 aplikacích NASODRENU. I poté léčbu dokončete po doporučenou dobu 7-10 dnů.

V případech komplikace hnisavou infekcí navštivte lékaře.

U závažných nebo chronických případů by měla být léčba NASODRENEM zahájena až po 7-10 denním ukončení předcházející léčby.

Pokud použijete více NASODRENU než je doporučeno:

Není známo předávkování přípravkem.

Zvýšené dávky NASODRENU může způsobit intenzivní pálení nosohltanu bez dalších závažných následků.

V případě náhodného předávkování vypláchněte nosní dutiny nosními dírkami teplou vodou a prostor hltanu kloktáním.

Pokud během léčby zapomenete na aplikaci NASODRENU

Pokud přerušíte léčbu dříve než je stanoveno v této příbalové informaci, můžete předpokládat, že se nedostaví očekávané výsledky. Podobně nepoužívejte NASODREN déle než je zde uvedeno.

4. MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

U NASODRENU dosud nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky.

Vyhledejte lékařskou pomoc v případě, pokud po aplikaci přetrvává slzení nebo slinění déle než 2 hodiny.

Informujte lékaře či lékárníka také v případě, že se některé příznaky jeví jako závažné, stejně tak pokud pozorujete vedlejší příznaky zde neuvedené.

5. JAK NASODREN SKLADOVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Před naředěním uchovávejte při teplotě 15-25°C.

Po naředění musí být přípravek uchováván v chladničce (2-8°C) po období nepřesahující 16 dní. Chraňte před světlem.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, lahvičce obsahující prášek a lahvičce obsahující vodu. Doba použitelnosti obsahuje informaci o posledním dnu použitelnosti v udaném měsíci.

Po naředění doporučujeme poznamenat si tento den a dobu použitelnosti např. na  štítek:

NASODREN naředěn dne……………..

Použitelný 16 dnů do …………..……...

Nespotřebovaný přípravek nelikvidujte vylitím do odpadu, ale vraťte do lékárny. Jeho likvidace je již předplacena a navíc šetříte životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co NASODREN obsahuje

- Aktivní substancí je sušený (lyofilizovaný) prášek ze šťávy a přírodních tekutin, které jsou obsaženy v čerstvých hlízách bramboříku (Cyclamen europaeum, L) 50 mg.

Každá dávka nosního spreje představuje 0,13 ml (2-3 kapky) roztoku. Toto množství představuje 1,3 mg prášku. Konečný roztok je připraven na 38 dávek k použití v délce spotřeby maximálně 16 dnů.

- Přípravek neobsahuje žádné přísady, konzervační látky ani chloridy.

Roztok (5 ml čištěné vody) je určen k naředění lyofilizovaného prášku.

Co obsahuje jedno balení NASODRENU

NASODREN je prášek pro přípravu nosního spreje. V balení se nachází:

● 1 lahvičku obsahující 50 mg lyofilizovaného prášku.

 ● 1 ampuli s obsahem 5 ml roztoku (čištěná voda).

● 1 sprejovou pumpičku.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.