OlynMuco Menthol roztok 20mg/ml 150ml

OlynMuco Menthol roztok 20mg/ml 150ml

50072473
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
113 Kč

Podporuje zmírnění průduškového kašle zředěním hlenu a usnadněním odkašlávání.

Podrobné informace o produktu

1. Co je přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml a k čemu se používá

Přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml obsahuje guaifenesinum (guajfenesin), který je léčivou látkou patřící k lékům zvaným expektorancia. Podporuje zmírnění průduškového kašle zředěním hlenu a usnadněním odkašlávání.
Tento přípravek je určen dospělým a dospívajícím od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml užívat

Neužívejte přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml:

 • jestliže jste alergický (přecitlivělý) na guajfenesin nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz bod 6 a bod 2).

! Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml je zapotřebí

Poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem před užíváním tohoto přípravku pokud:

 • máte kašel déle než 7 dní, nebo se Vám kašel vrátil, nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy.
 • máte trvalý kašel, který může být způsobem astmatem.
 • máte kašel, který provází značné zahlenění.
 • trpíte závažnými jaterními nebo ledvinovými poruchami.
 • požíváte alkohol.

! Ovlivnění laboratorních vyšetření
Pokud podstupujete vyšetření moči, je důležité sdělit lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte nebo jste v poslední době užíval tento lék, protože může ovlivnit některé výsledky.

! Další léčivé přípravky a přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml
Informujte vždy svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

 • Nedoporučuje se, abyste tento lék užíval současně s léky proti kašli, (antitusika nebo léky zmírňující kašel), protože mohou zabraňovat jeho účinku.

! Přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml s jídlem a pitím
Tento přípravek můžete užívat s jídlem nebo pitím nebo mezi jídly.

! Těhotenství a kojení
Jestliže jste, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Tento lék byste neměla užívat během těhotenství, pokud lékař nerozhodne jinak.
Jestliže kojíte, neměla byste tento lék užívat, dokud se neporadíte s lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neočekává se, že by přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Pokud se však necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

! Důležité informace o dalších složkách tohoto přípravku

 • Tento přípravek obsahuje 4,7 obj % etanolu (alkoholu), tj. až 400 mg v jedné dávce, což odpovídá přibližně 10 ml piva, 4 ml vína v dávce 10 ml. To může být škodlivé pro lidi trpící alkoholizmem. Obsah alkoholu je zapotřebí vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, ke kterým patří např. nemocní s jaterními nebo ledvinovými chorobami nebo epilepsií.
 • Ponceau 4R (E124)- červené barvivo - může způsobovat alergické reakce.
 • 17,6 mg sodíku v 10 ml. To je zapotřebí vzít v úvahu u nemocných, kteří mají dietu s omezením soli.
 • Glukóza a fruktóza. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Tento lék je určen pouze k perorálnímu užívání.
 • Nepřekračujte níže stanovené dávkování.


Dospělí a dospívající od 12 let: užívejte 10 ml (jednu odměrku) 4 x denně
Starší populace: stejně jako dospělí
Děti do 12 let: nepodávejte

Nemocní s jaterními nebo ledvinovými chorobami Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem

 • Neužívejte více než 4 dávky (40 ml) za 24 hodin.
 • Jestliže se příznaky zhoršují nebo nezlepšují do 7 dní, poraďte se s lékařem.

! Jestliže jste užil více přípravku OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml, než jste měl
Jestliže kdokoli užije příliš vysokou dávku, navštivte lékaře nebo Vaši nejbližší lékařskou pohotovost a vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a balení léku.

Příznaky mohou zahrnovat:

 • Žaludeční obtíže, nevolnost a ospalost.

! Jestliže jste zapomněl užít přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml
Při užívání přípravku byste měl přesně dodržovat výše uvedené dávkování. Jestliže zapomenete přípravek užít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku a v případě potřeby užijte další dávku ve stanovenou dobu.
Neužívejte více než 4 dávky (40 ml) za 24 hod.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
Pokud zpozorujete některý z těchto nežádoucích účinků, UKONČETE užívání léku a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc:

 • Alergické reakce včetně kožní vyrážky (která může být závažná a může zahrnovat tvorbu puchýřů a odlupování pokožky) a svědění.

Mírné účinky, které se mohou vyskytnout:

 • Nevolnost nebo zvracení.
 • Žaludeční obtíže.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5 Jak přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml uchovávat

 • Tento přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 • Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 • Přípravek uchovávejte v původním obalu (lahvičku v krabičce), aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte, pokud je poškozen uzávěr.
 • Tento přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Používejte do 4 týdnů po prvním otevření.
 • Nevyhazujte žádné přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml ?
Léčivou látkou je guajfenesin. Jeden mililitr perorálního roztoku obsahuje 20 mg guajfenesinu. Deset mililitrů perorálního roztoku obsahuje 200 mg guajfenesinu.

Dalšími složkami jsou: xantanová klovatina, chlorid sodný, sodná sůl sacharinu, amonium-glycyrrhizát, kyselina citronová, natrium-citrát, glyceromakrogol-hydroxystearát 40, levomenthol, malinová příchuť F2126 (obsahuje ethanol, glukózu a fruktózu), glycerol, makrogol 1500, propylenglykol, ethanol, čištěná voda, natrium-benzoát (E211), Ponceau 4R (E124), karamel (E150) (obsahuje glukózu). (Další informace o složení naleznete v bodu 2).

Jak přípravek OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml je čirý až lehce opalizující roztok červené barvy pouze k perorálnímu užití.
Je k dostání ve 150 ml lahvičkách z jantarově žluto-hnědého skla opatřených plastovým bezpečnostním uzávěrem proti otevření dětmi.
Toto balení obsahuje dávkovací odměrku k odměření dávky 10 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci:
McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Limited, Maidenhead, Berkshire,
SL6 3UG, Velká Británie.

Výrobce:
Famar Orléans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francie.

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod těmito názvy:
Belgie/Luxembourgsko: Bronchosedal Mucus Menthol 20 mg/ml siroop
Bulharsko/Estonsko: Sudafed Broncho Menthol
Kypr: Benylin Mucus Cough
Česká republika: OlynMuco s příchutí mentholu 20mg/ml
Řecko: Hexacough
Irsko: Benylin Phlegm Cough Menthol 100mg/5ml Oral Solution
Itálie: Actigrip Tosse Mucolitico “Gusto Mentolo 20 mg/ml, Soluzione Orale”
Litva/Lotyško: Actifed Menthol 20mg/ml Syrup
Polsko: Sudafed Muco na kaszel mokry
Portugalsko: Cêtusse Mucus Menthol
Rumunsko: Benylin Mentol 20mg/ml Solutie Orala
Slovenská republika: OlynMuco s príchuťou mentolu 20mg/ml
Slovinsko: Hexpectoral z okusom mentola 20mg/ml peroralna raztopina
Španělsko: Iniston Expectorante 20 mg/ml Solución Oral Sabor Menta
Velká Británie: Benylin Mucus Cough Menthol flavour 100mg/5ml oral solution

Tato příbalová informace byla schválena 6.9.2013

Parametry produktu

Značka Olynmuco Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 12 let Farmakoterapeutická skupina expektorancia, mukolytika
SUKL 201998 EAN 3574660684711

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.