844 909 909|info@drmax.cz

Ophthalmo-Evercil oph.gtt.sol.1x10ml

Ophthalmo-Evercil oph.gtt.sol.1x10ml

50072378
Registrovaný léčivý přípravek
Více o legislativě
54 Kč

Používá se k léčbě vleklých nebakteriálních zánětů spojivek, především alergického původu, při podráždění spojivek větrem, prachem, kouřem, případně jinými dráždivými vlivy z vnějšího prostředí.

Podrobné informace o produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ophthalmo-Evercil musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Ophthalmo-Evercil a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ophthalmo-Evercil používat
 3. Jak se Ophthalmo-Evercil používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Ophthalmo-Evercil
 6. Další informace

Ophthalmo-Evercil,
oční kapky, roztok

 
- Léčivými látkami jsou phenylephrini hydrochloridum 1,25 mg (odpovídá 1,03 mg fenylefrinu) a esculinum sesquihydricum 0,8 mg (odpovídá 0,78 mg eskulinu) v 1 ml.
- Pomocnými látkami jsou kyselina boritá, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosa, sterilisovaná čištěná voda.
 
Velikost balení: 10 ml
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov,  Česká republika
 
1. CO JE OPHTHALMO-EVERCIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Ophthalmo-Evercil omezuje vznik otoků, překrvení spojivky a zmírňuje příznaky podráždění oka.

Používá se k léčbě vleklých nebakteriálních zánětů spojivek, především alergického původu, při podráždění spojivek větrem, prachem, kouřem, případně jinými dráždivými vlivy z vnějšího prostředí.  Dále se přípravek používá při podráždění spojivek způsobeném kontaktními čočkami nebo v pooperačním období, případně  jako doplňková léčba u zánětu bělimy.

Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.

Dětem mladším než 1 rok lze přípravek podávat pouze na doporučení lékaře.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OPHTHALMO-EVERCIL POUŽÍVAT
Nepoužívejte Ophthalmo-Evercil:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku Ophthalmo- Evercilu.   
 • jestliže trpíte bakteriálním či virovým zánětem spojivek, projevujícím se hlenovým (někdy až hnisavým) výtokem z očí.
 • jestliže byl u Vás diagnostikován zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem.
 • jestliže trpíte sníženou tvorbou slz.
Těhotenství a kojení:
Ophthalmo-Evercilje možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Ophthalmo-Evercilnemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak po aplikaci může přechodně dojít k rozmazanému vidění. Proto můžete vykonávat tyto činnosti až po odeznění tohoto přechodného účinku.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Při současném podávání přípravku Ophthalmo-Evercil s očními kapkami obsahujícími timolol (používají se k léčbě zeleného zákalu) může dojít ke snížení účinnosti těchto kapek. Současné podávání Ophthalmo-Evercilua některých léků k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby může ovlivnit krevní tlak. Pokud používáte oční kapky s obsahem timololu nebo užíváte léky na deprese nebo Parkinsonovu chorobu, poraďte se o vhodnosti použití Ophthalmo-Evercilus očním lékařem.


Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
3. JAK SE OPHTHALMO-EVERCIL POUŽÍVÁ
Dávkování je stejné pro všechny věkové kategorie pacientů.
Pokud oční lékař nedoporučí jinak, obvykle se vkapává do spojivkového vaku 1 kapka 1-3krát denně dle povahy onemocnění nebo 1 kapka při obtížích. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup nejméně 4 hodiny.
Délka léčení je individuální, bez porady s lékařem by neměla přesáhnout dobu 2 týdnů nepřetržitého používání.


Jestliže máte pocit, že účinek Ophthalmo-Evercilu je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
V průběhu léčby přípravkem by neměly být nošeny měkké kontaktní čočky, kontakt s benzalkonium-chloridem může způsobit jejich zakalení a vlivem jeho dlouhodobého uvolňování  z čoček by mohlo dojít k  poškození rohovky. Před aplikací přípravku musíte vyjmout kontaktní čočky, nakapat Ophthalmo-Evercildo očí a před opětovným nasazením čoček vyčkat 10 – 15 minut. 

V období, kdy začínáte používat kontaktní čočky, můžete po krátkou dobu vkapávat do očí Ophthalmo-Evercil, abyste zabránili podráždění očí způsobené nesprávným nasazováním čoček.

Jestliže jste použil(a) více Ophthalmo-Evercilu,  než jste měl:
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Ophthalmo-Evercil:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ophthalmo-Evercil nežádoucí účinky. Přípravek je velmi dobře snášen. Ojediněle může dojít k reakci z přecitlivělosti (alergické reakci), která se projevuje řezáním, pálením, svěděním, popř. zarudnutím oka nebo otoky očních víček. Ojediněle se může také vyskytnout přechodné rozšíření zornic.
Pokud dojde k alergické reakci, přerušte používání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU OPHTHALMO-EVERCIL
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 0C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Po prvním otevření lahvičky může být přípravek používán po dobu 4 týdnů.

6. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Datum poslední revize textu: 9.12.2009

BALENÍ
10 ml.

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Parametry produktu

Značka Ophtalmo-evercil SUKL název OPHTHALMO-EVERCIL 1,25MG/ML+0,8MG/ML OPH GTT SOL 10ML
Způsob užití Vnější Farmakoterapeutická skupina oftalmologika
SUKL kód 201311 EAN 8592387017136

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.