Apropo Jičín, o.p.s.

13. 4. 2020 · 1 minuta čtení

Fyzioterapie v Denním stacionáři APROPO

Cílem projektu je poskytnout dětem a mladým lidem s těžkým tělesným, mentálním a kombinovaným postižením pravidelnou rehabilitaci, která přispěje ke zlepšení (nebo v některých případech alespoň udržení) jejich zdravotního stavu. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují lidé s postižením odbornou fyzioterapii i několikrát týdně. Mnoho z našich klientů je upoutáno na vozík a pro ně je zásadní, aby o jejich tělo bylo pečováno pravidelně a odborně. Jedná se o děti a mladé lidi s velmi těžkým postižením (převážně 3. a 4.stupeň závislosti), kteří vyžadují nepřetržitou péči, podporu téměř ve všech oblastech života. Fyzioterapie je poskytována přímo v denním stacionáři, kde se klientům věnuje kvalifikovaná fyzioterapeutka, která má v této oblasti několikaletou praxi. Klienti stacionáře proto nemusí za rehabilitací dojíždět, což je vzhledem k jejich těžkému postižení velkou výhodou.

 

 

http://www.apropojicin.cz/