DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. Praha 4

17. 3. 2020 · 2 minuty čtení

Pomoz mi do života... (Stipendijní program)

Cílem projektu je dát dětem z dětských domovů příležitost studovat obor dle vlastního výběru a získat tím kvalifikaci, díky které se zvyšuje možnost dobrého uplatnění na trhu práce. Přínosem je rovněž prodloužení doby pobytu v dětském domově, který pak opouštějí samostatnější a připravenější dospělí lidé. Tento program se týká dětí, které ukončily min. základní vzdělání a které čeká výběr střední školy či učiliště. O přijetí do programu mohou žádat rovněž studenti VOŠ, VŠ a nástavbového studia. Studenti jsou do programu každý rok přijímáni na základě výběrového řízení a osobních pohovorů. Většina dětských domovů je schopna s pomocí sponzorů zajistit dětem bezproblémový život po stránce hmotného zabezpečení. Přesto dětské domovy nemohou zabezpečit v mnohých případech konkrétní požadavky dětí spojené s jejich vzděláváním a s přípravou na jejich budoucí povolání. Šance, že dítě dokončí studium oboru, který ho baví a který si mohlo samo zvolit, je mnohonásobně vyšší, než když bude studovat obor, o který nemá zájem. Pokud dostane dítě možnost realizovat se v oboru, který ho naplňuje, zvýší se také jeho šance úspěšně se integrovat do společnosti a uspět v samostatném životě. Radost ze studia vysněného oboru, dobré reference, dokončená studia, i to je zpětná vazba od studentů, kteří jsou zařazeni v programu, nebo již úspěšně studium dokončili, která nás utvrzuje v tom, že tento projekt má smysl a je potřeba v něm pokračovat. Požadovaná částka 50 000,- odpovídá pokrytí nákladů na jednoho studenta v rámci školního roku 2019/2020. Z této částky hradíme ubytování, cestovní náklady, školní pomůcky, prospěchové a motivační stipendium a v neposlední řadě také administraci projektu, bez které by projekt nemohl fungovat.

 

 

https://www.dejmedetemsanci.cz/