Farní charita Litoměřice

13. 4. 2020 · 2 minuty čtení

Transportní systém pro klienty a pracovníky pečovatelské služby.

Pečovatelská služba Farní charity v Litoměřicích nabízí služby klientům ve městě Litoměřice a ve vzdálenosti 15 kilometrů od města. Cílem její činnosti je napomáhat občanům k tomu, aby mohli setrvávat ve svých domovech a zachovat si tak vazby na své přirozené domácí prostředí, ve kterém se nachází jejich rodina, přátelé a blízcí. Domov, na který jsou osoby zvyklé, zajišťuje nezbytný pocit jistoty a bezpečí, což je jednou ze základních životních potřeb každého člověka. Snaží se prodlužovat období kvalitního a relativně nezávislého života každého člověka a oddalovat nutnost komplexního ústavního zaopatření. Nabízí svou péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, osobám s chronickým a zdravotním onemocněním a rodinám s dětmi, které se nacházejí v situaci, kdy jim ubývá sil potřebných pro zajištění chodu své domácnosti a kteří by však zároveň rádi zůstali ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je poskytována i rodinám s vícečetným porodem (tři a více dětí), a to do čtyř let věku těchto dětí. Služba je poskytována dětem od čtyř let věku prostřednictvím zákonného zástupce a dospělým osobám od věku 18 let. Svou pomoc a podporu vykonávají pracovníci pečovatelské služby denně, a to i včetně víkendů a svátku, v čase od 07.00 – 21.00 hodin. V současné době se rozšiřuje péče o osoby, které jsou upoutány na lůžko. Aby byla péče co nejkomfortnější, rozšiřuje pečovatelská služba svůj sortiment kvalitních polohovacích a transportních pomůcek pro klienty, kteří vyžadují celodenní péči druhé osoby. V souvislosti ve spolupráci se společností MSM, spol. s r.o., která byla založena v roce 1991 a je zaměřena na dodávky vysoce specializovaného zdravotnického materiálu, osobních ochranných pomůcek a přístrojové techniky, můžou mít naši zaměstnanci chráněno zdraví při výkonu své práce. V neposlední řadě pomohou i k ochraně klientů, jež potřebují i několikrát denně pomoc s péčí o svou osobu. Tyto pomůcky neohrozí životy, bezpečnost ani zdraví, ale naopak pomůžou zkvalitnit komplexní péči o osobu. Pečovatelská služba má zájem o koupi 3 sad po 7 pomůckách, které slouží k transportům klientů, kteří jsou upoutání na lůžko, jsou imobilní, nebo mají sníženou schopnost s koordinací a jsou nejistí v pohybu. V souvislosti s pravidelnou a intenzivní spoluprací se společností pečovatelská služba rozvíjí a zkvalitňuje svou péči v praxi.

 

 

https://fchltm.cz/