Právní forma žadatele

  • Nadace

  • Obecně prospěšná společnost

  • Spolek (dříve občanské sdružení)

  • Příspěvková organizace

Ověření internetových stránek a lékárny: Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků