Co pomůže na úžeh a úpal?

Dostat úžeh není v horkých a slunečných letních dnech vůbec těžké. Úpal nás však může potkat nejen v létě, ale také při dlouhé cestě v dusném autobuse nebo při pobytu v místnosti, kde je horko.

Rozdíly mezi úžehem a úpalem

Jak se vlastně úpal a úžeh od sebe liší? Není to totéž, ale přesto mají jedno společné – vznikají působením vysokých teplot. Úžeh vzniká působením přímého slunce, úpal působením horka. Abychom se úpalu a úžehu vvyvarovali, je důležité v letních měsících omezit pohyb na přímém sluncichránit pokožku hlavy pokrývkou, dostatečně pít a nepobývat v dusných místnostech nebo špatně větraných dopravních prostředcích. Úpalem a úžehem jsou nejvíce ohroženy malé děti, staří a obézní lidé.

Úžeh

Úžeh je přehřátí mozku, které vzniká při pobytu na přímém slunci. Projevuje se většinou až několik hodin po pobytu na slunci, například v noci. Často je doprovázen spálenou kůží.

Úpal

Pokud je tělo dlouhodobě vystaveno vyšším teplotám, například v autě nebo v teplé místnosti, může dojít k přehřátí a ztrátě tekutin. Při vyšších teplotách není totiž tělo schopné se samo ochlazovat. Teplo se tak šíří všemi orgány
a způsobuje příznaky úpalu.

Jak se úžeh a úpal projevují?

 • bolestí hlavy horečkou
 • slabostí
 • závratí
 • zmateností
 • zvracením
 • spálenou pokožkou (při úžehu)

Tento stav se může rychle zhoršovat až do bezvědomí s křečemi a rozvojem šoku.

Jaká je první pomoc při úžehu a úpalu?

 • Člověka trpícího úžehem nebo úpalem uložte na chladné stinné místo
 • Položte jej do polohy vleže a podložte mu nohy.
 • Přikládejte chladné obklady (především na hlavu).
 • Tekutiny podávejte opatrně a po doušcích. Vhodnější než voda jsou iontové nápoje nebo lehce oslazený studený čaj.
 • Pokud je potřeba a nehrozí zvracení, můžete podat léky proti bolesti.
 • Teplotu snižujte pomocí zábalů.
 • Spálenou pokožku ošetřete přípravkem na spáleniny.

 

Upozornění

Úpal a úžeh mohou být stavy ohrožující život. Pokud je člověk trpící úžehem nebo úpalem v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy a ihned volejte rychlou záchrannou službu. Při selhávání životních funkcí zahajte masáž srdce a umělé dýchání.