Zásady při podávání léků dětem

Jaké jsou obecné zásady při podávání léků dětem?

 • Neordinujte léky dítěti sami. Před podáním jakéhokoliv léku dítěti se raději poraďte s dětským lékařem nebo lékárníkem.
 • Dětem můžete podávat jenom ty léky, které jsou pro ně určené. Dítě není „malý dospělý“. Lék určený pro dospělé může u dětí vyvolat neočekávané nežádoucí účinky a také ovlivnit vývoj dítěte.
 • Respektujte věkové omezení v podávání léku jako např. „nepodávejte lék dětem mladším 2 let.“ U dítěte je i týden důležitým časovým úsekem v jeho vývoji.
 • Léky předepsané jednomu dítěti nepatří jinému dítěti! O vhodnosti léku na konkrétní zdravotní problém Vašeho dítěte se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
 • Dítěti podávejte dávku léku, kterou vyznačil na balení léku lékárník nebo doporučil lékař. Tato dávka odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu, hmotnosti a věku dítěte.
 • Pro správný účinek léku je potřebné dodržet nejenom správnou dávku, ale také pravidelnost v jeho podávání.
 • Před podáváním léku si pečlivě přečtěte příbalový leták.
 • Podáváte-li dítěti více léků, informujte se u lékárníka na vhodnost této kombinace.
 • Léky nikdy nenechávejte volně přístupné dětem. Také je nenazývejte „bonbonem“ nebo „šťávičkou“, protože to vyvolává dojem sladké dobroty, kterou si děti chtějí pak vzít samy.
 • Na podání léku se soustřeďte a nevěnujte se jiným činnostem.
 • Řekněte dítěti předem, že mu chcete podat lék a proč lék potřebuje. Vhodné je
  také vysvětlení, jak ho nemoc omezuje a co příjemného jej čeká po vyléčení.
 • Po podání léku nezapomeňte dítě pochválit.

Jak podávat kapky a sirupy?

 • Kapky a sirupy patří mezi nejlépe tolerované formy léku v dětském věku. Větším dětem nabídněte výběr příchutě, kterou mají rádi.
 • Dávku odměříte přiloženou odměrkou, lžičkou nebo kapátkem. Je-li kapátko součástí kapek, postupujte podle umístění kapacího otvoru. Při umístění otvoru uprostřed uzávěru lahvičku nakloníte dnem vzhůru. Při umístění na boku, nakloníte lahvičku šikmo otvorem dolů.
 • Samotné podání můžete provést pomocí lžičky nebo injekční stříkačky. Při podávání lžičkou položte lžičku na dolní ret a nechte lék vtéct pomalu do pusinky. Při podávání injekční stříkačkou obsah vystříkněte na vnitřní stranu tváře.
 • Při podávání léku dítěti do úst si menší dítě položte na paži a větší posaďte na klín. Jinak se může stát, že lék skončí někde jinde než v pusince dítěte. Nedaří-li se Vám podat většímu dítěti lék, požádejte o pomoc tatínka, babičku apod. Dítě si posaďte na kolena tak, aby mělo záda otočená k Vám. Jednou rukou přidržte hlavu za čelo a opřete si ji o hrudník, druhou rukou přidržte paže dítěte. Poté může tatínek nebo babička podat lék.
 • Alternativou pro podání kapek u nespolupracujících dětí může být nakapání léku na sušenku nebo piškot.
 • K zapití je obvykle nejvhodnější čistá voda, nebo jiný oblíbený nápoj Vašeho dítěte. Chcete-li podávat lék přímo v nápoji, poraďte se s lékárníkem, jestli smíchání léku s nápojem nemá vliv na účinek léku. Použijte jenom takové množství nápoje, abyste si byla jistí, že jej dítě celé vypije. V opačném případě neužije dítě celou potřebnou dávku léku.
 • V kapkách a sirupech musíte počítat s cukrem, medem nebo jinou složkou, která ho oslazuje, kapky můžou obsahovat i alkohol.
 • Pozorujete-li v tekutině usazeniny nebo zákal, na který výrobce přímo neupozorňuje v příbalovém letáku, lék nepoužívejte.

Kdy a jak podat čípky?

 • Čípky zvolte vždy v případě, že dítě zvrací nebo nesnáší polykání léku.
 • Čípek je potřebné nejdřív opatrně vyndat z ochranného obalu, abyste ho nerozdrtili.
 • Některé čípky se před aplikací doporučuje zahřát v ruce nebo navlhčit. Zaručí se tím rychlejší uvolňování léku a tím i jeho účinek.
 • Čípek má tzv. torpédovitý tvar neboli vypadá jako náboj a aplikuje se zúženou částí směrem dovnitř.
 • Při aplikaci leží miminko na zádech a jednou rukou mu nadzvednete nožičky. Větší děti leží na boku s mírně pokrčenými nohami nebo jsou v poloze na loktech a kolenou.
 • Čípek zasouváte opatrně, ale dostatečně daleko, aby dítě nevytlačilo čípek ven. Po zavedení proto přidržte na 1 minutu hýždě dítěte u sebe.
 • Klade-li dítě odpor, čípek zaveďte opačně – zúženou částí ven. Čípek je lépe sevřený a neklade řitnímu otvoru takový odpor, takže nedochází tak často k jeho vytlačení.

Co platí pro podávání tablet?

 • V případě, že musíte podávat tabletu, poraďte se s lékárníkem, jestli je možné tabletu rozdrtit. Existují totiž druhy tablet, u kterých to není možné. Tableta je potažená vrstvou, která chrání před nepříjemnou chutí léčiva.
 • Poraďte se s lékárníkem, jestli je možné podat lék s nápojem, který dítěti chutná. Pokud to není možné, zasuňte podávanou tabletu až ke kořeni jazyka, aby ji dítě nemohlo vyplivnout.
 • Dětem od 3 let můžete nabídnout i žvýkací tablety, které mají obvykle nějakou příchuť.

Jak aplikovat nosní kapky?

 • Před aplikací kapiček má být nos dítěte čistý. Menším dětem pomůžete nosní odsávačkou, větší děti se vysmrkají samy.
 • Některé nosní kapky je potřebné před použitím protřepat, jiné uchovávané v lednici můžete zahřát v dlani.
 • Při aplikaci dítě leží nebo sedí a má zakloněnou hlavu.
 • Kojenci při aplikaci vždy leží a kapičky aplikujte vytíráním nosánku vatovou tyčinkou, na kterou jste nakapali doporučený počet kapek.
 • U větších dětí (od 1 roku) naberte do kapátka doporučený počet kapek a kapátko zasuňte mělce do nosní dírky. Kapičky vkápněte stlačením kapátka.
 • Důležité je, abyste měli kapátko stlačené celou dobu, co je v nose. V opačném případě by došlo k nasátí sekretu z nosu (který může obsahovat mikroorganismy) a infikování obsahu lahvičky.
 • Dítě by nemělo kapky polknout, proto se doporučuje po aplikaci na 1 minutu předklonit nebo se střídavě naklánět do stran.
 • Aplikátor po aplikaci opláchněte horkou vodou.
 • Bez porady s lékařem by se neměly kapky používat déle než 3 dny.

Jak správně aplikovat nosní sprej?

 • Nosní spreje se můžou aplikovat dětem až od 2 let věku.
 • Některé spreje je třeba před použitím protřepat.
 • Před aplikací sprej několikrát zmáčkněte mimo nos do vzduchu, dokud nevystříkne obsah. Sprej tím odvzdušníte a zároveň ukážete dítěti „fontánku“.
 • Při aplikaci dítě sedí, nezaklání hlavu a má čistý vysmrkaný nos.
 • Když dítě vydechne nosem, stiskněte mu jednu nosní dírku a s nádechem nosem aplikujte do volné dírky sprej. Dítě by mělo poté vydechnout ústy.
 • Opakujte u druhé dírky. Sprej držte celou dobu ve svislé poloze.
 • Po aplikaci sprej opláchněte v horké vodě s mýdlem. 

Jak aplikovat ušní kapky?

 • Před aplikací si umyjte ruce.
 • Kapky uchovávané v lednici je potřebné před použitím ohřát v dlani na tělesnou teplotu. Aplikace studených kapek může způsobit bolest v uchu.
 • Uložte dítě na bok tak, aby mělo nemocné ucho nahoře.
 • Před aplikací uvolněte zvukovod, aby se kapičky dostaly na určené místo.
 • Uvolnění proveďte potáhnutím ušního lalůčku dolů dozadu.
 • Nakapejte určený počet kapek. Lahvičkou se nedotýkejte ucha.
 • Po aplikaci zatahejte za ušní lalůček kvůli lepšímu průniku kapek a nechte dítě ležet ještě 1–2 minuty, aby kapky nevytekly.
 • Podle instrukcí lékaře je u některých kapek také možné vložení kapičkami nasáknutého gázového tamponku do uší.

Jak kapat oční kapky a aplikovat masti?

 • Před aplikací si umyjte ruce.
 • Některé oční kapky je nutné před použitím protřepat. Kapky skladované v lednici ohřejte v dlani na tělesnou teplotu, studené kapky totiž dráždí oko k častému mrkání a množství kapek, které zůstanou v oku, se snižuje.
 • Před prvním použitím oční masti je nutné vytlačit a vyhodit 1 cm masti.
 • Nejvhodnější polohou pro aplikaci u dětí je poloha vleže. Klidnějším dětem je možné aplikovat oční přípravky vsedě se zakloněnou hlavou a pohledem na strop.
 • Jednou rukou odtáhněte spodní víčko a mezi víčkem a oční bulvou se vytvoří prostor – spojivkový vak. Druhou rukou vkápněte kapičky nebo vytlačte mast přímo do spojivkového vaku. U kapiček aplikujte určené množství, u masti asi 0,5–1 cm. Kapátko, lahvička či tuba s mastí se nedotýkají oka, mohly by se infikovat mikroorganismy.
 • Po aplikaci zavře dítě oči alespoň na 2 minuty. Oční přípravky se dobře rozptýlí po celém oku, když dítě pohybuje oční bulvou, jako by se postupně dívalo nahoru, dolů a do stran.
 • Aby se zabránilo úniku kapek z oka, lze stlačit vnitřní koutek oka.

Jak se užívají pastilky, kloktadla a ústní spreje?

 • Pastilky jsou vhodné až pro děti od 3 let. Nejčastěji se jedná o přípravky, které dezinfi kují a zklidňují hrdlo.
 • Pastilku dítě nechává volně rozplynout v ústech. Není vhodné pastilku kousat ani polykat.
 • Kloktadla se používají podle doporučení výrobce buď neředěné, nebo naředěné vodou.
 • Kloktá se 1 minutu tak, že dítě hlasitě vyslovuje písmeno „a“. Po uplynutí této doby dítě kloktadlo vyplivne.
 • Ústní spreje před aplikací odvzdušněte tak, že stříknete několikrát do vzduchu. Pak vložte sprej aplikátorem do úst dítěte a následně dítě ústa zavře, takže obepne aplikátor. Dítě zadrží dech a do úst mu vstříkněte doporučenou dávku.
 • Po aplikaci dítě vydechne ústy, aby obsah spreje nevdechlo ani nepolklo.
 • Aplikátor spreje opláchněte v horké vodě.
 • Pro docílení účinku všech uvedených forem léků je vhodné 15 minut nejíst a nepít, proto je nejvhodnější jejich podávání po jídle.

Jak nanášet masti, krémy, gely a pasty?

 • Před aplikací si umyjte ruce.
 • Nanášejte léčivý přípravek v tenké vrstvě.
 • Podle instrukcí dětského lékaře nebo lékárníka můžete přípravek vmasírovat a po aplikaci překrýt obvazem.
 • Při opakovaném nanášení na to samé místo nejdříve odstraňte zbytky přípravku z předešlé aplikace. Jde to obvykle snadno gázou nebo buničitou vatou, kterou namočíte ve slunečnicovém oleji.