Alzheimerova nemoc nebrání prožívat lásku

Často v hovorech s přáteli nebo v rodině slýcháme věty typu: „Ten “Němec“ mi zase někam schoval brýle.“ Nebo „to je ta moje skleróza“. Jde o pouhé zhoršení paměti, nebo se jedná o nastupující nemoc?

Alzheimerova nemoc je jedním z typů onemocnění, kterým říkáme demence. Samotný pojem „demence“ znamená úbytek kognitivních funkcí, tedy zhoršení paměti, zhoršení duševních schopností, celkový pokles intelektu u člověka, který byl původně po této stránce zdráv (na rozdíl od mentální retardace, která člověka provází od narození). Demence z pohledu lékaře je souhrn příznaků, které neznamenají pouze zhoršení výše uvedených funkcí, ale zahrnují také omezení aktivit denního života. Lidé s demencí postupně přestávají samostatně zvládat běžné věci, jako dojít nakoupit, uvařit oběd či uklidit byt. V průběhu choroby pak postupně člověk potřebuje asistenci také s příjmem potravy, hygienou, oblékáním, stává se postupně nesoběstačným.

Co nejdéle soběstačný

Jasná příčina Alzheimerovy nemoci dosud není známa. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění, při němž dochází k ukládání nežádoucích látek v nervových buňkách a také v jejich okolí. Důsledkem je narušení přenosu signálu mezi jednotlivými buňkami, které se pak projeví příznaky, jako je porucha paměti a další. Vědci zkoumají, co je příčinou ukládání těchto hmot. Jednou z teorií je také insulinová rezistence v mozku a souvislost s onemocněním cukrovkou. Podle některých je dokonce Alzheimerova nemoc diabetes mellitus 3. typu. Určité časné formy Alzheimerovy nemoci mohou být dědičně vázané. U senilních forem je ale souvislost spíše s věkem než s rodinnou zátěží.

Léčba Alzheimerovy nemoci je svízelná, k dispozici jsou pouze léky a nefarmakologické postupy, které zmírňují průběh choroby tak, aby člověk zůstal co nejvíce soběstačný po co nejdelší dobu. Lékaři stále pracují na tom, aby dokázali diagnostikovat Alzheimerovu nemoc v co nejčasnějším stadiu. Proto se zavedl pojem mírná porucha kognitivních funkcí. Takovou poruchu si člověk ani nemusí uvědomovat. Odhalit ji lze při důkladném vyšetření za použití speciálních diagnostických testů – říkáme jim neuropsychologické vyšetření. Další metodou je magnetická rezonance mozku se zaměřením na oblast důležitou pro paměť. V České republice existují centra, která nabízejí možnost základního vyšetření paměti.

Důležité podněty z okolí

Průběh Alzheimerovy nemoci je velmi individuální. U některých lidí se může rozvinout a postupovat velmi rychle v řádu měsíců až několika málo let – typicky u forem, které postihují jedince před 60. rokem. Ostatní formy probíhají několik let v závislosti na mnoha faktorech. Průběh nemoci se odvíjí mimo jiné také od výchozí kognitivní výbavy nemocného (jaký má intelekt, paměť, atd.), to znamená, jak velká je "zásoba" z které ubývá. Důležitý je vliv okolí, například jakou má nemocný péči, jaké má podněty z okolí, jaká jsou jeho další onemocnění.

Rodina nemocného se může rozhodnout, zda se bude o svého příbuzného starat v domácím prostředí nebo zda dá přednost ústavní péči. Je potřeba upozornit, že s postupem choroby bude nemocný potřebovat více a více péče. Potřeby nemocného se budou s vývojem choroby měnit. V začátku může být nemocný pohybově aktivní, může se ztrácet nejen venku ale i v domácím prostředí. Později může být upoután na lůžko a bude potřebovat asistenci při hygieně, příjmu potravy, atd. Rodina se může obrátit na Českou Alzheimerovskou společnost, která pomůže se zajištěním péče. Denní stacionáře pro některé pacienty s Alzheimerovou nemocí nejsou vhodné, neboť se jim tady zhoršuje dezorientace. Existují také specializované domovy pro seniory s touto nemocí. Pokud se rodina rozhodne starat se o nemocného doma až do konce, může využít služeb domácí péče. Pro terminální stavy jsou vhodné služby domácího hospicu.

Určitě nezapomínejme na to, že i lidé trpící Alzheimerovou nemocí mohou ale dál prožívat lásku, vnímat blízkost druhého člověka, a proto mohou být šťastní, pokud jim v tom jejich okolí pomůže.