Cestovní trombóza – co by měl vědět každý zkušený cestovatel

Vzhledem k tomu, že postižení obvykle cestovali levnější třídou, tedy „economy class“, která je nedostatkem prostoru nechvalně známá i dnes, dostal tento zdravotní problém přezdívku „syndrom ekonomické třídy“. 

Co je to trombóza?

Jako žilní trombózu označujeme stav, kdy v žíle v důsledku zpomaleného toku krve vznikne krevní sraženina. Nejčastěji bývají postiženy žíly dolních končetin. Na vzniku trombózy se mohou podílet v podstatě všechny faktory, které průtok krve žilami zpomalují. U cestovatelské trombózy je ale jasnou hlavní příčinou nedostatek pohybu, resp. imobilita. Riziko je nejvyšší u letů (nebo cest jinými dopravními prostředky), které trvají déle než 4 hodiny.

Je cestovní trombóza nebezpečná?

Velmi nebezpečnou komplikací cestovní trombózy je vznik plicní embolie, kdy se krevní sraženina uvolní a přesune se do plic. Jedná se o život ohrožující stav, kdy je okamžitě nutný zásah lékaře. Příznaky plicní embolie jsou: obtížné dýchání, bolest na hrudi, která se zvyšuje při nádechu či zakašlání, závrať, mdloby, zrychlený pulz a vykašlávání krve.

Proč vzniká cestovní trombóza?

Jak už bylo řečeno, cestovní trombóza souvisí se zpomaleným tokem krve. Zpomalený tok krve v letadle je způsoben nedostatkem pohybu (nezapojuje se svalová pumpa, která je důležitá pro tok krve směrem k srdci) a často také dehydratací, tedy nedostatkem tekutin. Dále se na vzniku podílí i nižší tlak vzduchu ve velké nadmořské výšce, kde se letadla pohybují. Ke vzniku cestovní trombózy může u rizikových osob přispět i větší konzumace alkoholu.

Kdo je cestovní trombózou nejvíce ohrožen?

S vyšším rizikem cestovní trombózy by měli počítat lidé s onemocněním kardiovaskulárního systému, zejména ti, kteří již podobný problém prodělali, lidé starší 60 let (s tím že riziko se zdvojnásobuje již po 40), lidé krátce po chirurgických zákrocích (pokud musejí cestovat), ženy těhotné nebo v šestinedělí. Také hormonální antikoncepce, hormonální substituční léčba nebo injekce na oddálení menstruace mohou riziko cestovatelské trombózy zvyšovat. Dalším významným rizikovým faktorem je obezita, tedy BMI nad 28, a kouření. Dále jsou více ohroženi onkologičtí pacienti nebo lidé s nespecifickými střevními záněty, např. Crohnovou chorobou.

Co můžete proti cestovní trombóze udělat?

Patříte-li do některé z výše uvedených rizikových skupin a plánujete-li dlouhou cestu, neměli byste nic ponechávat náhodě a poradit se se svým lékařem. Ten vám v případě potřeby může předepsat nízkomolekulární heparin ve speciálně upravených injekcích, který se aplikuje 2-4 hodiny před odletem. Z dalších opatření jmenujme například použití kompresních punčoch a dostatečný příjem tekutin (ne alkoholu) během cesty. A nakonec vyzdvihněme to nejdůležitější – v průběhu dlouhé cesty se alespoň 1x za hodinu jděte projít po palubě! (Z praktického pohledu vám to jistě usnadní sedadlo do uličky). Není-li „procházka“ z nějakého důvodu možná, provádějte jednoduchý cvik – opakovaně zvedejte paty od země, tím do jisté míry můžete simulovat chůzi.