Jak se zorientovat v testech kosmetických přípravků?

Můžeme věřit v účinnost působení kosmetických přípravků? Jak probíhá jejich testování a o čem vlastně vypovídají výsledky...

Nabídka krémů je v současnosti obrovská, výrobci se předhánějí v tom, kdo přijde s rafinovanějším obalem či složením, a výběr jednoho výrobku se tak stává obtížným rozhodnutím. Údaje o účinnosti výrobku a výsledcích zkoušek uváděné na obalu nám toto rozhodování jistě usnadní. Na informace, že výrobek je hypoalergenní, má dermatologické, toxikologické a bezpečnostní testy, jsme si již zvykli – ve světě kosmetiky je to standard. Co tedy hledat, co číst a jak tomu rozumět, abychom našli výrobek, který splní naše očekávání i potřeby pokožky?

Stěžejní úlohu v procesu vzniku kosmetického přípravku hraje výzkum in vitro. Termín „in vitro” pochází z latiny a znamená „ve skle”. Používá se jako označení pro výzkum biologických procesů prováděný v umělých podmínkách, mimo živý organismus. Testování kosmetických surovin (účinných látek) se provádí na izolovaných buňkách pokožky. Toto je první fáze výzkumu, při níž se posuzuje vhodnost dané látky pro použití v kosmetice – umožňuje pozorovat chování buněk pokožky v laboratorních podmínkách pod vlivem aktivních látek nebo jejich komplexů.

Pokročilejší pokusy se provádějí na modelech pokožky, v podmínkách ex vivo. V současné době jsou nenahraditelné při testování prostupu aktivních látek do hlubších vrstev pokožky. Stále častěji se aktivní látky uzavírají do speciálních nosičů opatřených markerem, s jehož pomocí lze zjistit, jaká je hloubka penetrace látky a do jaké části buňky tato látka pronikla.

Po skončení testů in vitro a ex vivo musí být účinnost kosmetického přípravku konečným způsobem potvrzena v aplikovaném výzkumu, tedy in vivo, na pokožce dobrovolníků a/nebo pacientů ve specializovaných výzkumných laboratořích, klinikách a nemocnicích.

Jednou z nejčastěji využívaných testovacích technik pro analýzu hloubky vrásek je PRIMOS. Umožňuje měření hloubky vrásek a jejich objemu při používání kosmetického přípravku.

Nově se v oblasti kosmetologie využívá ultrasonografie. Využívá se k hodnocení změn hydratace suché pokožky a výsledků kúr proti vráskám. Pomocí ultrasonografie se hodnotí tloušťka pokožky, škáry a echogenita škáry.

Před uvedením na trh musí být u každého kosmetického přípravku otestována také účinnost působení udávaného výrobcem. Tyto pokusy se provádějí in vivo, tedy aplikačními testy na lidské pokožce. V závislosti na tom, jaký výrobek se testuje a jaké jsou očekávané výsledky, mohou tyto testy trvat několik hodin, dní nebo týdnů. Před zahájením aplikace testovaného přípravku, během testu a po jeho ukončení se provádějí instrumentální testy, v nichž se měří vybrané parametry pokožky. Po ukončení testů pak testující odpovídají na otázky a sdělují své dojmy ohledně použité „kúry“. Stav pokožky je hodnocen neinvazivními výzkumnými metodami jako: měření hladiny hydratace a kožního mazu, pružnosti a hladkosti pokožky, intenzity barevného tónu pleti (obsahu melaninu v pokožce,  množství erytémů) a ztrát vody prostřednictvím pokožky (TEWL). Dále je hodnocena míra zhoršení erytémů a intenzita zbarvení pigmentových skvrn.

Takto otestované výrobky, opatřené údaji o výsledcích testů, putují na regály v obchodech. Rozhodnutí, kterým výsledkům věřit – zda pokročilým testům in vitro, neinvazivním instrumentálním testům, hodnocení testujících nebo snad všem – a zda přípravek vyzkoušet, je už na nás, spotřebitelích.