Pravidla soutěže „VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ“

7. 8. 2022 · 13 minut čtení

Pravidla soutěže „VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ“

 

 1. Pravidla soutěže „Velká podzimní soutěž“

 

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže s názvem „Podzimní soutěž“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

 

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel“).

 

1.3 Organizátorem soutěže je společnost Wunderman Thompson s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 25054309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen „organizátor”).

 

1.4 Pořadatel soutěže je provozovatelem sítě lékáren a výdejen zdravotnických prostředků Dr.Max v České republice, jejichž seznam je dostupný na www.drmax.cz, a e-shopu Dr.Max dostupného z následující webové adresy: www.drmax.cz (dále jen „e-shop“). Pořadatel je dále provozovatelem webové stránky www.drmaxbaby.cz.

 

2. Termín a místo konání soutěže

 

2.1 Soutěž probíhá v termínu ode dne 10. 10. 2022 do dne 31. 10. 2022 23:59:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

 

3. Účast v soutěži

 

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

 

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

 

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

 

3.4 Účast v soutěži je dobrovolná.

 

4. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

 

4.1 Pořadatel zveřejní okamžikem zahájení soutěže na stránce www.drmaxbaby.cz článek se soutěžním zadáním (dále jen „soutěžní zadání“).

 

4.1 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:

 

- v době konání soutěže bude členem věrnostního programu pořadatele „Karta výhod Dr.Max“ nebo se členem tohoto klientského programu stane pomocí registrace na stránkách pořadatele (https://kartavyhod.drmax.cz/); stávající i nový člen zůstane členem Klientského programu Karta výhod Dr.Max nejméně do konce doby konání soutěže,

- nakoupí v době konání soutěže (v kamenných lékárnách Dr.Max nebo na e-shopu) produkty značky Dr.Max nebo značky BEBELO® v hodnotě alespoň 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých); do hodnoty nákupu se nezapočítávají léky a zdravotnické prostředky vydávané na lékařský předpis, počáteční kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní lékařské účely vyvinuté tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců. Soutěžící je povinen uschovat doklad o provedeném nákupu, který vyhovuje výše uvedeným podmínkám, po celou dobu konání soutěže a nejméně 10 dnů po jejím ukončení, a na žádost pořadatele nebo organizátora tímto dokladem provedení výše uvedeného nákupu prokázat;

- odpovědět způsobem níže specifikovaným na následující otázku: „Co nejraději s dětmi podnikáte, když na podzim prší?“, uvedenou v soutěžním zadání. Pro zapojení do soutěže musí být zveřejněná odpověď relevantní k soutěžnímu zadání.

 

4.2 Odpověď na soutěžní otázku uvedenou v soutěžním zadání zašle soutěžící prostřednictvím soutěžního formuláře, který bude součástí soutěžního zadání.  Podmínkou odeslání odpovědi na soutěžní otázku je vložení čísla své zákaznické karty Karta výhod Dr.Max do určeného pole soutěžního formuláře, čímž soutěžící potvrdí souhlas s těmito pravidly. Každý soutěžící, který nebyl vylosován, obdrží emailem po skončení soutěže unikátní slevový kód na jednorázový nákup na e-shopu www.drmax.cz s platností od 1. do 30. 11. 2022.

 

4.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. vyplnit pouze jeden soutěžní formulář se svou odpovědí na soutěžní zadání. Soutěžící, který se zúčastní více než jednou, může být ze soutěže vyloučen.

 

4.4 Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

 

4.5 Po uplynutí doby konání soutěže bude vyhodnoceno splnění stanovených podmínek soutěže. Výherci budou určeni slosováním ze všech soutěžících, kteří splnili všechny podmínky soutěže.

 

Výhru tak získá pět (6) soutěžících, kteří zcela splní podmínky soutěže, a kteří budou vylosováni organizátorem (dále jen jednotlivě jako „výherce“ a společně jako „výherci“).

 

4.6 Výběr výherců proběhne slosováním ze všech soutěžících, kteří se účastnili soutěže, odpověděli v požadovaném rozsahu na soutěžní zadání, a kteří splnili podmínky soutěže dle těchto pravidel, a to nejpozději pět (5) dnů po uplynutí doby konání soutěže, a to za účasti tří (3) zástupců organizátora. O výsledku bude vyhotoven protokol.

 

 • Výhry v soutěži jsou následující, přičemž výherci jednotlivých výher budou losováni postupně v pořadí dle tohoto odstavce:

 

3x poukázka na nákup v lékárnách Dr.Max v hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých)

 

Poukázky lze uplatnit při nákupu v kamenných lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků Dr.Max v České republice (dále jen „lékárny Dr.Max“). Poukázku nelze využít pro platbu v e-shopu www.drmax.cz s výjimkou platby při osobním odběru v lékárnách Dr.Max.


Podmínky použití poukázek:

 

 • poukázku je možné uplatnit na veškerý sortiment lékáren Dr.Max;
 • účinnost poukázky bude vyznačena na každé jednotlivé poukázce zvlášť;
 • poukázku lze použít pouze jednorázově k úhradě zboží ve výši její nominální hodnoty;
 • bude-li hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota poukázky, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukázky, je třeba rozdíl doplatit;
 • výherce může uplatnit v rámci jednoho nákupu i více poukázek;
 • platnost poukázky je vyznačena přímo na poukázce a není možné ji prodloužit ani poukázku uplatnit po skončení termínu platnosti;
 • poukázku nelze směnit za peněžní prostředky.

 

Kompletní podmínky využití poukázek jsou dostupné na https://bit.ly/pravidla-podzimni-soutez-2022

 

1x Balíček – krása pro ženu

 • Dr.Max Pupalkový olej 500 mg 60 kapslí (doplněk stravy)
 • Dr.Max Biotin Plus 60 tablet (doplněk stravy)
 • Dr.Max Collagen Drink 30 sáčků (doplněk stravy)
 • Dr.Max Riboflavin B2 10 mg 30 tablet (doplněk stravy)
 • Dr.Max Selen Zinek Forte 60 tablet (doplněk stravy)
 • Nuance Glamour Body cream 200 ml (kosmetika)

 

1x Balíček - péče o pokožku dítěte

 • Uriage Bébé Šampon pro nejmenší 200 ml (kosmetika)
 • Uriage Bébé Mycí krém pro nejmenší 500 ml (kosmetika)
 • Uriage Bébé Hydratační tělové mléko pro nejmenší 500 ml (kosmetika)
 • Uriage Bébé Ochranný krém pro nejmenší 75 ml (kosmetika)

 

1x Balíček - vitaminy matka a dítě

 • Dr.Max Vitamin D3 2000 I.U. 60 kapslí (doplněk stravy)
 • Dr.Max Vitamin B Complex Classic 120 tablet (doplněk stravy)
 • Dr.Max Magnesium Complex 20 šumivých tablet (doplněk stravy)
 • Dr.Max Kids Gummies Magnesium B6 180 g (doplněk stravy)
 • Dr.Max Vápník Hořčík Zinek 100 tablet (doplněk stravy)
 • Dr.Max Kids Gummies AIRPLANES 225 g 50 ks (doplněk stravy)
 • Dr.Max Kids Gummies Omega 3 180 g (doplněk stravy)
 • Dr.Max Vitamin C 500 mg 90 žvýkacích tablet (doplněk stravy)

 

(dále jen jednotlivě jako „výhra“ a společně jako „výhry“).

 

Každý výherce může získat pouze jednu (1) výhru. Druh výhry, kterou konkrétní výherce obdrží, bude určen pořadím vyplývajícím z losování. Výherce není oprávněn domáhat se přidělení jiného druhu výhry, či požadovat vydání výhry v jiné formě či formou peněžitého plnění.

 

4.8 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce dalšího soutěžícího, který také splnil veškeré podmínky účasti v soutěži, nebo zda výhru použije jinak.

 

4.9 V případě, že se soutěže zúčastní méně účastníků, než kolik výher bylo vloženo do soutěže, pak je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem naloží s nevyužitými výhrami.

 

 1. Předání výher výhercům

5.1 Organizátor bude výherce kontaktovat za účelem předání výher prostřednictvím e-mailu, který soutěžící uvedl při registraci do soutěže. Výherce je povinen do pěti (5) dnů ode dne obdržení e-mailu organizátora dle předchozí věty tohoto odstavce pravidel sdělit organizátorovi adresu, na kterou bude výherci výhra zaslána. Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě zanikne tomuto výherci nárok na výhru, ledaže pořadatel/organizátor rozhodne jinak.

 

5.2 Výhra v soutěži bude organizátorem doporučeně zaslána na adresu v České republice, kterou mu výherce sdělí, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se organizátor s výhercem jinak. Organizátor zasílá výhry na doručovací adresy pouze v rámci území České republiky. Organizátor ani pořadatel neodpovídají za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

 

5.3 Pokud výherce nesdělí organizátorovi údaje potřebné pro zaslání výhry, pokud si výherce zaslanou výhru nepřevezme a zásilka se vrátí organizátorovi nebo z jakéhokoli důvodu bez zavinění organizátora nebude možno zaslanou výhru doručit výherci, bude pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v odst. 4.8 těchto pravidel.

 

 1. Zpracování osobních údajů

 

6.1 bere na vědomí, že v souvislosti se soutěží bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, doručovací adresy a dalších souvisejících údajů ze strany pořadatele, jako správce, a dalších osob uvedených v odst. 6.3 těchto pravidel. Předmětné osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pro účely:

 

6.1.1     organizace a vyhodnocení soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění podmínek soutěže, předání výhry a převodu vlastnického práva k výhře na vybraného výherce, přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro účely dle tohoto odst. 6.1.1 je nezbytnost tohoto zpracování pro účely splnění smlouvy a/nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; 

 

6.1.2     prezentace a propagace pořadatele, plnění povinností vyplývajících pořadateli z obecně závazných právních předpisů v souvislosti s pořádáním soutěže (zejména plnění povinností plynoucích pořadateli z daňových předpisů a předpisů upravujících pořádání spotřebitelské soutěže a ochranu osobních údajů), přičemž právním základem zpracování osobních údajů dle tohoto odst. 6.1.2 je nezbytnost tohoto zpracování pro splnění právní povinnosti správce v případech, kdy je zpracování uloženo příslušným obecně závazným právním předpisem, a nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů správce v případech, kdy správce zpracovává předmětné osobní údaje k zajištění ochrany svých práv a doložení splnění povinností v případných řízeních před příslušnými orgány veřejné moci.

 

6.2 Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 6.1 těchto pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 6.1.1 zpracovávány po dobu trvání soutěže, resp. až do doby úplného ukončení soutěže a dále 30 dnů ode dne skončení doby konání akce. Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 6.1 těchto pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 6.1.2 zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu vyjádřeného v odst. 6.1.2 (tj. po dobu vyžadovanou příslušnými obecně závaznými předpisy, případně po dobu, po kterou je možné zahájit a vést odpovídající řízení před orgánem veřejné moci), nejdéle však po dobu čtyř (4) let od skončení doby konání soutěže, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy).

 

6.3 Soutěžící dále bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů účastníka pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií: osoby poskytující IT služby; osoby zabývající se marketingem; a osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích. Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

 

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě manuálním i automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nebudou však předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii, ledaže k tomu soutěžící udělí výslovný souhlas.

 

6.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů soutěžících dle odst. 6.1 je pro naplnění výše uvedených účelů nezbytné. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné.  Neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebo vyjádření oprávněné námitky proti zpracování těchto osobních údajů ze strany soutěžícího má automaticky za následek zrušení účasti příslušného soutěžícího v této soutěži bez náhrady; nebude-li výherci z tohoto důvodu předána výhra, bude postupováno dle odst. 5.3 těchto pravidel.

 

6.6 Soutěžící má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese info@drmax.cz, na infolince +420 516 770 100 nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

 

6.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se soutěžící domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

7.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

 

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

 

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na webové stránce https://kartavyhod.drmax.cz/baby/velka-podzimni-soutez.

 

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry.

 

7.5 Soutěžící bude ze soutěže vždy vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany soutěžícího či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k takovému jednání nebo se na něm podílela. Soutěžní odpověď nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, třetích osob či chráněná práva aj.

 

7.6 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

 

7.7 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na webové stránce https://kartavyhod.drmax.cz/baby. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.

 

7.8 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram, společností Meta (dále jen „Meta“) a nijak s ní nesouvisí. Společnosti Meta nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

 

7.9 Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

 

V Praze dne 10. 10. 2022

 

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.