Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

13. 2. 2019 | 0x
Příspěli jsme na Den seniorů v nemocnici

 

1.října je mezinárodní den seniorů, rádi bychom pacientům připravili oslavu jejich svátku. Chceme uspořádat v naší bezbariérové aule v přízemí nemocnice koncert. Senioři se často cítí vyčleněni a my jim chceme pomoci se začlenit a potkat s přáteli a zajistit důstojný návrat do „života“. Chceme jim zpříjemnit dlouhodobý pobyt na lůžku. Zazní vážná hudba a swing. Součástí bude i občerstvení, aby se pacienti alespoň na chvíli cítili jako v kavárně.