AkSen-aktivní senior, z.s.

Podpořili jsme aktivizační programy pro seniory

 

Aktivizační programy, sociální kontakty a možnost komunikace se širším spektrem lidí zkvalitňují život seniorů, udržují jejich psychickou i fyzickou kondici, nedovolují jim upadnout do pasivity a depresí. AkSen organizuje i mezigenerační aktivity, u kterých dochází ke vzájemnému obohacování se a respektu a úctě napříč generacemi. AkSen zajišťuje organizaci a účast AkSen členů a sympatizantů na všech akcích. Chystané akce jsou různé-cestovatelské čtvrtky, pétanque, turistické výlety, cyklovýlety apod.