Zajíček na koni, o.p.s.

Podpořili jsme služby rodinám a zařízením pečující o děti mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel.

 

Poskytujeme služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel. Program Pomoc na blízko je určen dětem, jejichž rodina se dostala do tíživé finanční situace. Děti trpící v sociálně slabých rodinách například odchodem jednoho z rodičů a jeho následným nezájmem, úmrtím rodiče, léčbou rodiče se závislostí, rodiče ve výkonu trestu nebo duševně chorých rodičů. Žádáme o dar pro vybavení lékárničky.