Péče srdcem, z. ú.

Podpořili jsme terénní služby a osobní asistenci, především seniorům a zdravotně postiženým

 

Naše organizace poskytuje terénní sociální služby osobní asistence, 365 dnů v roce. Služby jsou určeny především seniorům, ale také osobám se zdravotním postižením. Poskytnutý dar bude použit k úhradě uznatelných osobních nákladů, které naší neziskové organizaci vzniknou v rámci poskytování terénní sociální služby-osobní asistence, tj. účelově použit na mzdové náklady a odvody povinného pojistného, které hradíme za zaměstnance.