Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

13. 2. 2019 | 0x
Přispěli jsme na zdravotnický materiál pro klienty hospicu

 

Spolu se zvyšujícím se zájmem o služby Hospice Sv. Jiří je spojena nutnost většího zajištění nevyléčitelně nemocných zdravotnickým materiálem a léky, což znamená vyšší finanční náklady na zakoupení těchto náležitostí. Pořízení těchto materiálů je nutné k zachování kvality péče, neboť hospicová, paliativní péče zatím není nijak systémově hrazena, a tudíž jsme odkázáni na dary fyzických nebo právnických osob apod. Za darované finance bychom nakoupili zdravotnický materiál a léky.