Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Příspěvek na nákup speciálních antidekubitních matrací pro prevenci a léčbu proleženin.

Příspěvek na nákup speciálních antidekubitních matrací pro prevenci a léčbu proleženin. 

Taxík Maxík 2016