Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s.

13. 2. 2019 | 0x
Příspěli jsme na edukativní a sdílecí pobyt pro děti vyrůstající v náhradních rodinách

 

Hlavní naší činností je rozvoj a podpora všech forem náhradní rodinné péče. Záměrem projektu je prevence selhání náhradní péče, předcházení nežádoucího chování, poznáním sebe i druhých. Jedná se  o 1 víkend pro 12 dětí, budou pořádány teraputické aktivity zaměřené na sebepoznání, nácvik vhodných modulů chování, vtělení do povědomí dětí Úmluvy práv ditěte. Snažíme se o zdravé nastavení fungování postavení sociálně znevýhodněných dětí do společnosti.