Nadační fond Pečovatel

13. 2. 2019 | 0x
Přispěli jsme na úhradu asistenční péče

Rozsah pomoci našim klientům se v posledních dvou letech rozrostl, nicméně se potýkáme s problémem zaplacení projektu. Jedním z hlavních principů nadačního fondu je, že 100% darované částky jde vždy přímo klientovi na úhradu asistenční péče. To nás odlišuje od většiny neziskovek. Finanční prostředky na režii a platy nás několika zaměstnanců fondu je proto nezbytné shánět z jiných zdrojů. Bez Vás-našich partnerů bychom nemohli existovat.