Sdružení Neratov, z. s. (Rokytnice v Orlických horách)

Nová bezbariérová speciální škola

Cílem projektu je stavba nové, přízemní, bezbariérové budovy speciální školy a prostor pro odlehčovací službu. Momentálně sídlí Základní škola speciální Neratov v provizorních, pronajatých prostorách, prvního patra obecní školy. Žáci mohou užívat pouze tři třídy, chybí zde školní družina, relaxační (odpočinková místnost) a místnost na terapie (fyzioterapie, klinická logopedie). Vzhledem k umístění v prvním patře obecní budovy je zde obtížná manipulace s nepohyblivými žáky. Jelikož vzděláváme převážně žáky s těžkým kombinovaným postižením a po pěti letech provozu školy se výrazně zvýšil počet dětí a zájem nadále vrůstá, jsou pro nás momentální prostory již nedostačující. Ve stávající budově není možná půdní vestavba ani jiná přístavba. V okolí dle referencí a poptávky rodičů zcela chybí odlehčovací služba pro tuto cílovou skupinu dětí a za současného stavu bohužel nejsme schopni tuto poptávku uspokojit. Uvědomujeme si, že paradoxem dnešní doby je, že se vzrůstající kvalitou lékařské péče, lepší diagnostikou a kvalitou prenatální péče, přibývá dětí s různými druhy postižení, která jsou bohužel čím dál závažnější, a pro rodiny je velmi těžké zvládat náročnou péči. Nově vznikající služby se stanou součástí nabídky sociálních služeb pro děti s kombinovaným postižením při Základní škole speciální Neratov. Doplníme tak chybějící článek mezi školou a chráněným bydlením a chráněnými dílnami Sdružení Neratov. Rozpočet celé budovy je přes 18 mil. korun. Na stavbu se nám podařilo získat komerční úvěr, stavbu podpořil Královéhradecký kraj, firma Lego a Výbor dobré vůle. Vás chceme požádat o příspěvek na vnitřní vybavení budovy zdravotechnikou. Jedná se o bezbariérové toalety, sprchy a podobné vybavení.

 

https://www.neratov.cz