Tierra Verde Leštidlo – oplach do myčky 1 l

Drogerie

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

Pro dokonale zářivé nádobí bez nevzhledných skvrn. Tierra Verde Leštidlo – oplach do myčky brání vytváření bílého povlaku z minerálních usazenin na nádobí. Leštidlo zanechává nádobí dokonale čisté a beze šmouh.

Hlavní vlastnosti:

  • brání vytváření bílého povlaku na nádobí
  • do všech typů domácích myček
  • s kyselinou citronovou a lihem

Složení

15-30 % kvasný líh, 5-15 % kyselina citronová, < 5 % neionický rostlinný tenzid

Použití

Leštidlo doplňujeme při rozsvícení kontrolky podle návodu výrobce myčky. Samotné dávkování provádí myčka při každém mycím procesu.

Upozornění

Upozornění: H226 Hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Likvidace: použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.