Obrat lékáren Dr.Max vzrostl, jejich kvalitu potvrzují kontroly SÚKL

12. 4. 2018 | 0x
Obrat lékárenské sítě Dr.Max, kterou provozuje společnost Česká lékárna holding, činil v loňském roce 16,108 mld. Kč. To je přibližně osmiprocentní růst oproti roku 2016. Tržby e-Shopu Dr.Max vzrostly ve stejném období o víc než sto procent. Obrat vlastní značky Dr.Max v Česku překročil magickou hranici 1 mld. Kč. Kontroly SÚKL pak potvrdily vysokou kvalitu práce v lékárnách Dr.Max. Ty za sebou mají – podtrženo a sečteno – velmi úspěšný rok.

Obrat lékáren Dr.Max vzrostl, třebaže pokračuje celková stagnace trhu. Vzrostl i počet poboček sítě. Nejvýznamnější akviziční operací roku 2017 bylo převzetí sítě Lékárny Hanák. Rok 2017 uzavírala síť Dr.Max v ČR se 423 lékárnami.

„Důvodů, proč se nám daří, je víc“, říká generální ředitel lékáren Dr.Max Daniel Horák, „mezi hlavní bych zařadil permanentní péči o odborný růst zaměstnanců, rozvoj klientského programu, atraktivní vlastní značku a ochotu k inovacím.“ Vzdělávacím systémem zaštítěným Akademií Dr.Max prošlo vloni víc než 2 a půl tisíce zdravotnických profesionálů. Díky tomu, že je systém otevřený, nadpoloviční podíl z nich tvořili zájemci mimo síť Dr.Max. V rámci odborných kampaní prošlo nejrůznějšími typy screeningů přes 100 tisíc pacientů lékáren Dr.Max.

Důraz na odborný růst farmaceutů a také poptávka na straně lékáren daly vzniknout už druhé centrální laboratoři dodávající individuálně vyrobené přípravky na recept. Nová laboratoř v Brně doplňuje svou předchůdkyni v Nučicích u Prahy. Obě dohromady představují investici kolem 50 milionů korun. Rozvoj přípravy v centrálních laboratořích se uskutečňuje bez toho, že by byla tato činnost utlumována v jednotlivých lékárnách, odkud se k pacientům dostávají asi dvě třetiny této produkce připravené v rámci sítě Dr.Max.

Důraz na prohlubování odbornosti se projevil i ve výsledcích kontrol regulátora – Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Oproti zbytku trhu vykázaly v roce 2017 lékárny Dr.Max oproti ostatním opět lepší průměrnou známku a nejnižší podíl závažných pochybení. „Považuji to za jasný doklad toho, že standard péče, kterou poskytujeme je opravdu vysoký“, komentuje výsledky generální ředitel Daniel Horák.

Lékárny Dr.Max jsou pro klienty atraktivní i díky kvalitnímu věrnostnímu systému. „Rozhodli jsme se na začátku roku zpřístupnit jeho výhody všem věkovým skupinám“, říká D. Horák, „výsledkem je prudký nárůst zájmu. Momentálně registrujeme v našem věrnostním programu přes 2,8 milionu členů.“

Lékárny Dr.Max zaznamenaly i další nárůst zájmu o produkty vlastní značky. Tady obrat za rok 2017 přesáhl v Česku 1 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst kolem 25 procent a také to, že se ve volném prodeji české sítě Dr.Max staly nejprodávanější značkou vůbec. V rámci všech tří zemí, kde se produkty vlastní značky nabízejí (mimo ČR i na Slovensku a v Polsku), činily tržby 1,85 mld. Kč. Lékárny Dr.Max se ve zvýšené míře věnují volnému prodeji, aby kompenzovaly ztráty příjmů vyvolané erozí cen a úhrad u léků na recept, které postihují segment veřejných lékáren už několik let.

Vlastní značka Dr.Max dnes zahrnuje už kolem sedmi set položek, v ČR se prodává asi 320.

Obrat e-Shopu Dr.Max vzrostl za loňsko opět o 100 procent na více než 400 milionů Kč, a představuje nejrychleji se rozvíjející subjekt svého druhu na trhu. Na celkových tržbách za volný prodej Dr.Max se podílí asi osmi procenty.