Drogerie

Claro EKO tablety do myčky Classic 75 tablet

Značka: CLARO

Claro EKO tablety do myčky Classic pracují i při nízkých mycích teplotách, a navíc jsou specialistou na skvrny od kávy a čaje!

349
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 23.6.2024.

O produktu: Claro EKO tablety do myčky Classic 75 tablet

50146584

Úvod

Claro EKO tablety do myčky Classic jsou ekologickým mycím přípravkem na bázi kyslíku. Pracují i při nízkých mycích teplotách (do 50 °C), díky čemuž šetří elektrickou energii nutnou k ohřátí vody, a navíc jsou specialistou na skvrny od kávy a čaje!

Hlavní vlastnosti

  • perfektně čistí i skvrny od kávy a čaje
  • pracují i za nízkých teplot
  • s ekologickou ochranou stříbra

Složení

15-30 % bělidlo na bázi kyslíku | < 5 % neiontové povrchově aktivní látky | Fosfonáty | i enzymy (proteáza, amyláza) | vůně.


Použití

Tabletu vložte přímo do suché dávkovací komory. Dotýkejte se jí pouze suchýma rukama a nerozbalujte ji – folie, ve které je zabalená se při mytí rozpustí. Na jeden mycí cyklus stačí 1 tableta. Účinkuje již při nízkých teplotách (< 50 °C).


Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení: Nebezpečí! Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Držte mimo dosah dětí. Používejte ochranu očí/obličeje. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah nádoby zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Obsahuje proteázu (subtilisin). Může způsobit alergické reakce.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.