Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

18. 12. 2017 · 3 minuty čtení

 

I. Právo odstoupit od smlouvy

1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží [v případě uzavření kupní smlouvy]; nebo

b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží [v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí].

3) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., a to:

a) na adrese lékárny, která zboží expedovala - Dr.Max Lékárna na adrese Košuličova 632/10, 619 00 Brno, Dr.Max Lékárna na adrese Logistická 100, 27351 Pavlov, Dr.Max Lékárna na adrese Krčská 1079/59, 140 00 Praha nebo Dr.Max Lékárna na adrese K Vypichu 497, 252 16 Nučice (informace o expedující lékárně je uvedena v potvrzení objednávky); nebo

b) na jiné pobočce lékáren Dr.Max (www.drmax.cz/lekarny) či emailové adrese info@drmax.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

II. Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud se výslovně nedohodneme jinak. V případě, že cena byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, platební metodou Edenred či platební metodou Benefit Plus, vrátíme Vám odpovídající počet příslušných platebních poukázek či ve spolupráci s provozovatelem příslušné platební metody zajistíme navrácení peněžních prostředků. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2. Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na kteroukoliv pobočku lékáren Dr.Max (www.drmax.cz/lekarny). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

3. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Články k tématu Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy