Whistleblowing

31. 7. 2023 · 2 minuty čtení

Ochrana oznamovatelů

Naše společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 285 11 298, přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Příslušná osoba:

Mgr. Věra Červenková

Email: whistleblowing@drmax.cz

Telefon: 222 811 999 (telefonní hovor může být nahráván)

Způsoby oznamování

Přijímáme oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

  • Písemně

Např. zabezpečeným formulářem: ZDE (přístupový kód je f0l52dl1pt)

  • Jinými způsoby

Zabezpečený formulář umožnuje vložení i ústní nahrávky. Po domluvě s příslušnou osobou na výše uvedených kontaktech je možné podat oznámení osobně nebo prostřednictvím telefonu.

Vyloučení

Naše společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (to znamená, že přijímáme pouze oznámení od zaměstnanců, praktikantů a uchazečů o zaměstnání).

Externí oznamovací kanál

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/.

Vědomě nepravdivé oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno, a to pokutou až do výše 50.000,- Kč.

Obsah článku