Vize Dr. Max

Dr. Max = LÉKÁRNA PRVNÍ VOLBY 

Lékárna první volby pro zákazníky veřejných lékáren

 • Nejdostupnější síť lékáren v České republice
 • Trvale vysoký standard v poskytování odborné lékárenské péče zajišťující jistotu bezpečnosti výdeje léčiv a informační servis
 • Trvalé nízké ceny a doplatky
 • Orientace vzhledu a rozložení lékárny na zákazníka (čistota, přehlednost apod.)

Lékárna první volby pro nejkvalitnější lékárenský personál

 • Trvalé vnímání personálu jako největšího aktiva firmy
 • Nadstandardní ocenění personálu motivující k naplnění vize společnosti
 • Standardizované pracovní podmínky a prostředí
 • Jistota dlouhodobé perspektivy spojená s možností individuálního rozvoje a růstu
 • Podpora vzdělávání a osobního rozvoje všech zaměstnanců

Lékárna první volby pro dodavatele a výrobce na farmaceutickém trhu ČR

 • Nejefektivnější partner pro podporu prodeje a poskytování odborných informací
 • Technologický leader ve zpracování, využití a přenosu informací aplikovatelných v rámci farmaceutického trhu ČR
 • Standardní systémy řízení vedoucí k minimalizaci nákladů spojených s logistikou a náročností v rámci expedice léčivých přípravků

Lékárna první volby pro poskytovatele zdravotní péče

 • Spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními na zajištění optimální péče o pacienty
 • Dostatečná výměna informací vedoucí ke zkvalitnění péče o pacienty
 • Nejlepší servis a ceny pro dodávky léčiv zdravotnickým zařízením

Lékárna první volby pro plátce zdravotní péče (zdravotní pojišťovny a MZ)

 • Dlouhodobý korektní partner dodržující všechna pravidla poskytování lékárenské péče
 • Partner při legislativních procesech
 • Partner při testování a zavádění moderních postupů v lékárenství (e-recept, nová datová rozhraní atd.)

Lékárna první volby pro investory

 • Trvalé udržení konkurenčních výhod přinášejících maximalizaci hodnoty společnosti
 • Bezpečná investiční politika společnosti nejen v rámci akviziční činnosti
 • Stálý proces nastavování standardů vedoucích k optimalizaci nákladů