516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

O společnosti

S více než 400 pobočkami, které představují cca 15% všech tuzemských veřejných lékáren, jsou lékárny Dr. Max největší lékárenskou sítí v ČR. V roce 2016 jsme otevřeli 23 lékáren. Čtyřstá lékárna Dr.Max v ČR (a zároveň tisící v rámci střední Evropy) zahájila provoz v polovině dubna 2017 v objektu Nemocnice Vrchlabí provozované sesterskou společností Penta Hospitals.

Seznam všech lékáren sítě Dr. Max je dostupný z domovské stránky www.drmax.cz. Víc než polovina z nich se nachází v objektech obchodních center. Odpovídá to životním zvyklostem obyvatel, kteří chtějí uspokojit víc potřeb na jednom místě. Vstříc jim jdeme i otvírací dobou – v obchodních centrech 7 dní v týdnu od 8 do 20 hodin. Lékárny Dr. Max v některých oblastech suplují roli chybějící lékárenské pohotovosti. V Praze a v Brně fungují lékárny Dr. Max s nepřetržitou službou.

V portfoliu Dr. Max jsou v těchto městech i historické lékárny.  Ta pražská, U zlatého hada na Národní třídě, je vybavena nejstarším lékárenským mobiliářem v metropoli, brněnská lékárna U červeného raka je jednou z nejstarších ve střední Evropě.  

Od léta 2014 mají lékárny Dr. Max, ale i další odběratelé k dispozici novou vlastní laboratoř v Nučicích u Prahy, nejmodernější svého druhu v ČR, v roce 2017 byla v Brně otevřena druhá centrální laboratoř pro individuální přípravu léčiv.

Společnost ČLH jako provozovatel lékáren Dr. Max vystupuje zásadně jako odpůrce jevů, které poškozují české lékárenství a pacienty. Staví se tak aktivně zejména proti ilegálním distribučním praktikám jako je například výdej léčiv lékaři v ordinacích a reexportům, které způsobují výpadky citlivých léků na českém trhu.

ČLH je zakládajícím členem Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLS), jejíž ambicí je přispívat k vytváření optimálních podmínek pro rozvoj lékárenství v České republice a hájení zájmů lékárníků - zaměstnanců.

Informace k používání cookies

Používání cookies

 

 1. V rámci stránek www.drmax.cz jsou používány tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny do Vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají například, které stránky jste dříve navštívil, jestli máte rozpracovaný nějaký formulář nebo jestli jste přihlášen. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny rozsáhlejších stránek na internetu. Na stránkách jsou uloženy cookies provozovatele stránek, ale rovněž cookies třetích stran.
 2. Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies [ty specifikované v čl. 3 písm. a) a d) níže] jsou omezeny trváním relace a jsou tedy platné, pouze dokud je Váš internetový prohlížeč spuštěn; po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies [ty specifikované v čl. 3 písm. a) a d) níže] jsou trvalé a zůstávají ve Vašem internetovém prohlížeči i po ukončení relace až do doby, než je smažete, nejdéle však po dobu 25 měsíců. Podle těchto cookies lze identifikovat Váš počítač při opětovném spuštění internetového prohlížeče a usnadňují nastavení stránek, když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky.
 3. Cookies jsou na stránkách používány k následujícím účelům:
 1. klíčové (funkční) cookies – bez nich nebudou stránky správně fungovat. Mohou nastat problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen;
 2. analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Podle nich je vylepšována struktura, podoba i obsah stránek;
 3. trackovací a remarketingové – pomáhají optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách;
 4. konverzní – slouží k vyhodnocení, jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na stránky dostávají. Díky tomu je možné stránky vylepšovat a dělat je uživatelsky příjemnější.
 1. Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení zakázat ukládání cookies (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud však ukládání cookies zakážete, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může být snížen uživatelský komfort užívání stránek. Při zakázání cookies Vám nebude zobrazována relevantní reklama.
 1. Internetové prohlížeče také většinou umožňují ve svém nastavení kontrolovat většinu druhů cookies. Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o přijetí cookies a tak se můžete rozhodnout, zda použití cookies potvrdíte nebo nikoliv.
 2. Cookies, které jsou ve Vašem počítači uložené, můžete také průběžně mazat.
 3. Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat naleznete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče. Vysvětlení naleznete pod těmito odkazy: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera a Safari.
 4. Pokud se chcete o užívání cookies dozvědět více, např. jaké druhy máte nastaveny, co cookies znamenají a jak je možné je více spravovat, může navštívit např. tyto stránky.

 


Informace o GDPR

Důležitá informace pro zákazníky e-shopu Dr.Max

 

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 25. 5. 2018 nastává účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budeme chránit jako dosud, avšak s účinností GDPR máte nová práva – právo na námitky proti zpracování, právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo na přenositelnost. Veškeré informace o zpracování souvisejícím s provozem e-shopu Dr.Max, vysvětlení práv a možností, jak je uplatnit naleznete na www.drmax.cz.

 

V návaznosti na novou právní úpravu jsme rovněž jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1. Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů můžete směřovat na tyto uvedené kontakty.

 

Prostudujte si pečlivě dokument „Ochrana osobních údajů v e-shopu Dr.Max“, ve kterém je vysvětlen způsob, jakým je docíleno účelů prováděného zpracování. V případě, že požadujete ukončení zpracování Vašich osobních údajů, prosím oznamte nám to žádostí na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem na adrese ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Kontaktní centrum Dr.Max, Nové sady 996/25, 602 00 Brno.


Informace o zpracování osobních údajů klientskou linkou Dr.Max

I. Úvod

 1. Účelem tohoto dokumentu Ochrana osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných klientskou linkou Dr.Max (dále jen „ zásady “) je podrobné vysvětlení podmínek zpracování osobních údajů, k němuž dochází ze strany společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „ správce “), při provozování klientské linky Dr.Max (dále jen „ klientská linka “). Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů v rámci klientské linky.
 2. Klientská linka zpracovává zpravidla osobní údaje žadatele, který klientskou linku za účelem položení dotazu, podání žádost nebo stížnost kontaktuje (dále také jen „ žadatel “ či „ subjekt “). Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu osobním údajem je například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, adresu osobním údajem může ve spojení s dalším osobním údajem být i údaj o nákupní preferenci (společně dále jen „ osobní údaj “ či „ údaj “).
 3. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami a právními předpisy v oblast ochrany osobních údajů. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací prováděná s osobními údaji automatizovaně nebo manuálně, prostředky výpočetní techniky i jinými prostředky, a to zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace (dále jen „ zpracování “).
 4. Před využitím služeb klientské linky je subjekt povinen si tyto zásady pečlivě prostudovat. V případě, že subjekt kterémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumí, může se obrátit na správce na kontaktech uvedených níže.
 5. K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupuje správce s vysokou pečlivost. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány transparentně a v souladu s příslušnou účinnou právní úpravou.
 6. Správce zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce vše činí tak, aby průběžně hodnotil zpracování ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnost, korektnost a zákonnost. Správce dodržuje zásadu odpovědnost, integrity, důvěrnost, přesnost a omezení uložení.
 7. Správce je oprávněn v případě potřeby zásady změnit. Před kontaktováním klientské linky je subjekt povinen znění zásad pravidelně kontrolovat.

II. Kontaktní údaje správce

 1. Kontaktní údaje správce jsou následující:

  a) www.drmax.cz

  b) 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora)

  c) info@drmax.cz

  d) ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Kontaktní centrum Dr.Max, Nové sady 996/25, 602 00, Brno

 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující:

  a) dpo@drmax.cz

  b) ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Nové sady 996/25, 602 00, Brno

III. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění spokojenost zákazníka spočívající zejména v poskytování informačního servisu, příjmu a vyřízení žádost, stížnost a požadavků učiněných v souladu s právními předpisy, smluvními dokumenty nebo pravidly pro poskytování služby.
 2. V rámci stanoveného účelu budou prováděny zejména následující operace (činnost) zpracování vedoucí k danému účelu: 

  a) odpovědi na jednoduché dotazy týkající se provozoven správce (např. otevírací doba) a dostupnost léčiv a jiných produktů

  b) odpovědi na dotazy týkající se cen a akčních nabídek v lékárnách

  c) správa objednávek a rezervací učiněných prostřednictvím e-shopu

  d) zajištění výkonu práv subjektů údajů v souladu s právní úpravou, zejm. v oblast ochrany osobních údajů

  e) evidence, aktualizace a zajištění konzistentnost informací zpracovávaných správcem

  f) zajištění e-mailové komunikace z centrálních emailových schránek

  g) evidence změn v zákaznických profilech souvisejících s produkty a službami nabízenými správcem.

IV. Právní základ zpracování

 1. Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce spočívající zejména v zajištění odpovídající úrovně poskytovaných služeb, ochraně práv správce a plnění právní povinnost vyplývající z právních předpisů.
 2. Subjekt je oprávněn k podání námitky proti zpracování za účelem zjištění, zda oprávněné zájmy správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu. V takovém případě bude zpracování osobních údajů omezeno na uložení nebo na určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

V. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu ke splnění daného účelu.
 2. Osobní údaje jsou klientskou linkou zpracovávány v rozsahu:

  a) nahrávka telefonního hovoru a číslo telefonu, ze kterého byl hovor realizovánu

  b) záznam e-mailové komunikace a e-mailovou adresu, ze které byl kontakt učiněnu

  c) údaje sdělené subjektem údajů za účelem vyřízení jeho žádost, stížnost nebo požadavku: zpravidla jméno, příjmení, email, mobilní telefon, korespondenční adresa (obec, ulice, číslo, popisné, PSČ, část obce, stát), pohlaví a datum narození, případně také rodné číslo,  pokud je nezbytné pro vyřízení požadavku.

 3. Správce v rámci provozu klientské linky nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu. Pokud některý z těchto údajů subjekt údajů v rámci komunikace s klientskou linkou sdělí, jedná se o  nahodilé shromáždění těchto údajů, které jsou uloženy v rámci záznamu komunikace bez jejich následného zpracování.

 

VI. Doba Zpracování Osobních údajů

 1. Osobní údaje subjektu budou zpracovávány po dobu odpovídající účelu zpracování a příslušnému právnímu titulu.

VII. Způsob zpracování, zpracovatelé a příjemci

 1. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci správce nebo osobami v postavení zpracovatelů, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (taková osoba dále jen „ zpracovatel “). Zpracování bude prováděno rovněž prostředky výpočetní techniky.
 2. Subjekt bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů subjektu pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií:

  - osoby poskytující IT služby

  - osoby zabývající se marketingem

  - osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů

  - osoby zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací

  - osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích

  - osoby zabývající se zjišťováním zákaznické spokojenost.

 3. Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, kteří se podílejí na činnost správce, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení žádost nebo požadavku subjektu údajů.
 4. Aktuální seznam příjemců, včetně zpracovatelů, si lze vyžádat na kontaktech správce uvedených v čl. II odst. 1 těchto zásad.
 5. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro daný účel zpracování.

VIII. Uplatnění práv

 1. Veškeré dotazy, poznámky či žádost týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, může subjekt směřovat na kontakty správce uvedené v čl. II odst. 1 těchto zásad.
 2. Není-li dotaz či žádost subjektu ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce uspokojivě vyřízena, či má subjekt jiný dotaz, může se obrátit na pověřence správce pro ochranu osobních údajů na kontaktech uvedených v čl. II odst. 2 těchto zásad.
 3. Žádost, dotaz, námitky, uplatnění práva, požadavek na přístup či jiný požadavek subjektu bude po přijet správcem zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 1 měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádost prodloužit o další 2 měsíce.
 4. V případě potřeby mohou být při vyřizování požadavků dle tohoto článku VIII. zásad ze strany správce vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení osoby ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech, pro ochranu práv subjektů, může být požadována kontrola/ověření identifikace osoby žadatele.
 5. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na www.uoou.cz. Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru.

IX. Podrobné poučení o právech

 1. Právo na přístup 

  Subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo požadovat informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení, námitky a podání stížnost u dozorového úřadu.

  - Správce má nastavena opatření, aby každému subjektu poskytl veškeré informace a sdělení o zpracování. Správce informace poskytne elektronicky, popřípadě písemně.

  - Správce neodmítne vyhovět žádost subjektu při výkonu práv subjektu, ledaže nemůže věrohodně zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

  - Veškeré informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádost podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

  (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo

  (ii) odmítnout žádost vyhovět.

  - Pokud má správce důvodné pochybnost o totožnost fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnut dodatečných informací nezbytných k potvrzení subjektu.

 2. Právo na opravu

  - Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají.

  - S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

  - Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

  b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

  c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně

  e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnost stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje

  f) osobní údaje byly shromážděny v souvislost s nabídkou služeb informační společnost v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

  - Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

  a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace

  b) pro splnění právní povinnost, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřenu

  c) z důvodů veřejného zájmu v oblast veřejného zdraví

  d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statstické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování

  e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 4. Právo na omezení zpracování

  - Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

  b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použitu

  c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

  d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

  - Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 5. Právo na přenositelnost údajů

  - Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které sdělil správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

  a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě nebo

  b) zpracování se provádí automatizovaně.

  - Předmětem „Práva na přenositelnost“ nejsou data získaná činnost správce.

  - Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

  - Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“.

  - Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 6. Právo vznést námitku

  - Z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícím v oprávněném zájmu správce.

  - Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely obrany proti nárokům subjektu, vymáhání pohledávek správce, k doložení souladu při provádění kontroly ze strany orgánu dozoru, má subjekt právo vznést kdykoliv námitku. Správce na základě této námitky přezkoumá zpracování a osobní údaje dále nezpracovává, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  - Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnut založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. 

  Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnut při provozování klientské linky výhradně na automatizovaném zpracování a profilování, které je správcem prováděno, nemá pro subjekt právní účinky, ani se jej významně nedotýká. 

 


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kliknutím na tlačítko Registrovat uděluji společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, jakožto správci (dále jen „správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je vyplnil/a v tomto formuláři, a rovněž se zpracováním osobních údajů shromažďovaných při provozování programu a užívání karty (podrobný výčet na www.drmax.cz); to vše za účelem mé účasti v programu dle jeho pravidel, tedy pro poskytnutí veškerých z toho vyplývajících výhod a pro zasílání informací týkajících se programu včetně souvisejících nabídek zboží a služeb zahrnujících také šíření obchodních sdělení prostřednictvím mých elektronických kontaktů (telefon, e-mailová adresa). Beru na vědomí, že pro naplnění účelu programu bude prováděno profilování (zejména dle údajů o mých nákupech, věku, pohlaví, adrese, účasti na aktivitách a mých preferencích), a to pro výběr vhodných nabídek a výhod. Jsem srozuměn s tím, že v případě využití programu na internetu bude docházet k profilování pomocí elektronických prostředků (zejména dle mého chování a mých preferencí), a to pro zajištění lepšího uživatelského komfortu a plné funkcionality stránek. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou správcem pro výše uvedený účel zpracovávány po celou dobu trvání mého členství v programu, které se řídí pravidly. Pokud mé členství skončí, všechny související kroky budou provedeny neprodleně, nejdéle do 10 dnů. Beru na vědomí, že po ukončení členství v programu může správce mé osobní údaje v omezeném rozsahu užít z důvodu oprávněného zájmu (ochrana práv správce). 
Zpracování mých osobních údajů probíhá na základě tohoto souhlasu. Mám právo požadovat po správci přístup k mým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, jejich opravu nebo vymazání, omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (vč. námitek proti šíření obchodních sdělení) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce uplatnit na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 nebo dopisem na adrese jeho sídla uvedené výše. Šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky lze ukončit také způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení. 

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu. Pokud tedy souhlas neudělím, členství v programu nevznikne. V případě, že svůj souhlas později odvolám, bude to znamenat, že mé členství v programu bude ukončeno dle pravidel. 

Beru na vědomí, že příjemci mých osobních údajů mohou být osoby/společnosti zapojené do programu (provozující lékárny Dr.Max v ČR nebo zajišťující dopravu zásilek) a dále zpracovatelé zajišťující přípravu, tisk a zasílání marketingových materiálů a poskytující služby informačních technologií a komunikací. 

Bližší informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s programem a zpracovatelích jsou k dispozici na www.drmax.cz a v lékárnách Dr.Max v ČR. 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese sídla správce. V případě pochybností o dodržování povinností správce v oblasti ochrany osobních údajů je možné podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 


Ekonomika

Tržby v roce 2016 dosáhly téměř 14,895 mld. Kč, což bylo o víc než 5 procent víc než v roce 2015. Z převážné části šlo o organický růst. Obrat e-Shopu Dr.Max vzrostl ve stejném období o 100 procent.

Lékárny Dr. Max provozuje v ČR společnost Česká lékárna holding (ČLH) vlastněná investiční skupinou Penta Investments. ČLH zaměstnává přes dva tisíce farmaceutů a farmaceutických asistentů. Síť Dr.Max v ČR je součástí celoevropského projektu; stejnojmenné lékárny slouží pacientům i na Slovensku a v Polsku a v roce 2017 se uskutečnily významné akvizice i v Rumunsku a Srbsku. Aktivity na nadnárodní úrovni koordinuje Dr.Max Group.

Značka Dr. Max je spojená i s filantropickou činností. Každý rok podporujeme přibližně desítku projektů v rámci programu malých grantů. Orientujeme se výhradně na takové projekty, které zvyšují kvalitu života těm nejpotřebnějším – dětem a seniorům.

S mimořádným ohlasem se setkává u veřejnosti projekt Taxík Maxík, na němž lékárny Dr. Max spolupracují s Kontem Bariéry Nadace Charty 77. Prodej jakéhokoli výrobku vlastní značky Dr. Max přináší ve vymezených obdobích jíž od roku 2015 automaticky jednu korunu na zvláštní účel - nákup automobilů upravených pro přepravu starších a handicapovaných lidí. Takto se podařilo získat již několik milionů korun, jež společnost ČLH převedla Kontu Bariéry. To už z daru zafinancovalo nákup osmi mikrobusů, které nejprve v Prachaticích a Liberci, posléze v Kutné Hoře, Praze 5 a Ústí nad Orlicí a od letoška i v Benešově, Mostě a Svitavách zajišťují za symbolický poplatek přepravu seniorů a handicapovaných např. k lékaři.


Firma a lidé

V síti Dr.Max pracuje přes 2 tisíce lékárníků a téměř stejný počet farmaceutických asistentů. Naši pracovníci mohou těžit z propracovaného systému vzdělávání garantujícího jejich permanentní profesní růst. Už v roce 2008 byla založena Akademie Dr.Max jako zastřešující instituce pro všechny aktivity Dr.Max posilující celoživotní vzdělávání lékárenského personálu. Akademie se opírá o 3 pilíře: e-learning, interní školení a odborné konference. Systém je otevřený i lékárníkům a zdravotnickým profesionálům mimo síť Dr.Max, zejména zdravotním sestrám. Každoročně projdou vzdělávacím systémem Dr. Max, do nějž společnost investuje desítky milionů korun, desetitisíce účastníků. Na vzdělávání zaměstnanců Dr. Max spolupracujeme s odbornými společnostmi a podle zaměření se skutečnými kapacitami v oboru. Tyto aktivity Dr. Max v některých případech navazují i na kampaně Světové zdravotnické organizace. Více info na "akademie.drmax.cz".

Vzdělávací akce Dr. Max velmi dobře hodnotí Česká lékárnická komora, ale například i Česká asociace sester.  Tomu také odpovídá počet bodů a kreditů, které si absolventi v rámci systému celoživotního vzdělávání mohou za účast připsat. Dále dáváme možnost poznat  prostředí Dr. Max zejména posluchačům farmaceutických fakult a VOŠ nabídkou studijních praxí. Na odborný rozvoj dbá Dr. Max i jinak. Speciální proškolení zaměstnanců umožňuje lékárnám Dr. Max užívat certifikát „Přátelský k seniorům“. Vysoká úroveň odborného poradenství jistě do značné míry přispěla k tomu, že se lékárny Dr. Max staly v letech 2015, 2016 a 2017 nejdůvěryhodnější značkou v oboru. Několik nezávislých průzkumů, jejichž výsledky byly zveřejněny v letech 2016 a 2017, vyhodnotilo servis lékáren Dr.Max jako nejlepší v Česku. Velmi dobrou kvalitu osvědčují i při kontrolách SÚKL. 


Privátní značka Dr. Max a exclusive brand

Program vlastní značky rozvíjíme systematicky už několik let s cílem nabídnout klientům standardní či nadstandardní kvalitu za férovou cenu. Dnes existuje přibližně pět stovek položek doplňků stravy, registrovaných OTC, zdravotnických pomůcek (PZT), produktů dentální péče a dermokosmetiky nesoucích označení Dr.Max. Vždy se jedná o produkty od špičkových výrobců. Sesterská společnost Dr. Max Pharma pro ně v některých případech sama vybírá dodavatele surovin a zadává recepturu. Vlastní značka Dr. Max míří kromě českého i na trhy v dalších zemích, kde tyto lékárny působí. Výrobky vlastní značky jsou dostupné výhradně v síti lékáren Dr. Max a na E-Shopu Dr. Max. Pouze tímto způsobem je rovněž možné v ČR zakoupit francouzskou dermokosmetiku Uriage

V poslední době se o přízeň zákazníků uchází například vlastní řada v roce 2017 zásadně inovované sluneční kosmetiky Equilibria či čtyři řady pečující dermokosmetiky Nuance. Ta měla premiéru na začátku roku 2017 a úzce souvisí s celým konceptem péče o pokožku "Dr.Max pro zdraví a krásu" realizovaným v našich lékárnách. Jeho nejviditelnější částí jsou specializovaná dermocentra se širokou škálou souvisejících produktů. Do roku 2018 má fungovat v rámci lékáren Dr.Max už asi stovka dermocenter, k jejichž výbavě patří i diagnostická technika. Uniforma pro speciálně proškolené dermoporadkyně, které jsou v dermocentrech klientkám k dispozici, pochází z dílny známé módní návrhářky Beaty Rajské.


Vlastní centrální laboratoře

V roce 2014 začala v Nučicích u Prahy fungovat první nová vlastní centrální laboratoř Dr. Max - nejmodernější svého druhu v ČR. Slouží k tzv. soustředěné přípravě léčiv včetně individuálně připravovaných léčivých přípravků. Zahrnuje i čisté prostory pro sterilní výrobu zejména očních kapek, ale i dalších přípravků. Čisté prostory se vyznačují přetlakovými propustmi pro personál i materiál, filtrací vzduchu, konstantní teplotou, vlhkostí a přetlakem a dále výrobou a rozvody čištěné vody, čištěné páry a tlakového vzduchu. Obsahují rovněž samozřejmě formulační kotel na výrobu roztoků s extrémně přesnou podlahovou váhou. 

V létě 2017 byla otevřena v Brně další centrální laboratoř určená výhradně pro individuální přípravu. Centrální laboratoře, které představují investice v řádu desítek milionů korun, umožňují vyřizovat rostoucí počet objednávek. Převážná část individuálně připravovaných přípravků stále vzniká mimo centrální laboratoře - na pracovištích v zázemích jednotlivých lékáren. Do lékáren Dr. Max putují přibližně dvě třetiny produkce centrálních laboratoří, zbytek míří do nezávislých lékáren, na oční kliniky, k veterinářům a do nemocnic. 


E-shop

Pro pohodlný a rychlý nákup již několik let umožňujeme objednávání zboží a volně prodejných léků po internetu. E-Shop Dr.Max je jedním z nejrychleji rostoucích na trhu a denně si na něm prohlédne zboží několik desítek tisíc lidí. Jako výdejní místa slouží drtivá většina "kamenných" lékáren Dr.Max. 

Na E-Shopu lze čerpat z výhody širšího výběru zboží oproti běžným lékárnám - sortiment obsahuje kolem deseti tisíc položek.  Elektronická divize Dr.Max využívá vlastního skladového zázemí v Brně - Heršpicích o rozloze 2.000 m². Běžně se odtud expedují tisíce zásilek denně. Nejvyužívanější metodou vyzvednutí zboží je u nás osobní odběr v některé z lékáren Dr.Max, jejichž role odběrných míst spojených z garantovanou odborností vydávajícího personálu neustále roste. Skloubení objednávky přes mobil nebo internet s perfektním osobním přístupem vydávajícího personálu využívá 80% internetových zákazníků drmax.cz.


Klientský program Dr. Max

Klientský program Dr. Max reprezentovaný Kartou výhod je na lékárenském trhu v ČR zřejmě nejrozvinutějším projektem svého druhu. Jeho úspěch spočívá v atributech, jako je transparentnost, komplexnost a individuálnost. 

 

Transparentnost spočívá v jasně nastavených pravidlech zejména pro slevy z doplatku na RX, které lékárny Dr. Max poskytují od 1. ledna 2018 nejen těm nejpotřebnějším jako jsou děti, senioři a zdravotně postižení, ale všem držitelům Karty výhod Dr.Max.

Komplexnost klientského programu souvisí s jeho čtyřmi pilíři: vedle slevy z doplatku jsou to ještě tzv. Dr. Max ceny (nejnižší ceny pro daný výrobek na trhu), kupóny a compliance čili pacientský servis.

Individuálnost programu tkví v produktové nabídce na míru šité podle typu a zvyklostí klienta.

Kartu výhod lze získat ve kterékoliv lékárně Dr. Max, a to na základě vyplněného formuláře. Registrace je možná také on-line. Více informací na kartavyhod.drmax.cz.

Tradičně se k lékárnám Dr. Max pojí přídomek „lékárny první volby“. Vůči klientovi to v sobě zahrnuje především nejlepší dostupnost, trvale vysoký standard odborné péče a trvalé cenové výhody.

Už pouhý rok po spuštění byl klientský program Dr.Max oceněn ve třech kategoriích prestižních Loyalty Magazine Awards – mimo jiné jako nejlepší věrnostní program ve střední Evropě a jako nejlepší nový věrnostní program.


Klientský servis Dr.Max v kostce

 • Nejdostupnější síť lékáren v České republice
 • Otevřeno nejméně 12 hodin denně, sedm dní v týdnu v každé lékárně u OD Kaufland
 • Snadný vstup do lékárny i s nákupním košíkem či kočárkem (obchodní centra)
 • Jednoduchá orientace díky zařazení sortimentu do tematických regálů
 • Trvale nízké ceny léků a doplatků, inzuliny bez doplatku
 • Věrnostní program Karta výhod Dr.Max
 • Trvale nízké ceny sortimentu volně prodejných léků, doplňků stravy a dětské výživy
 • Akční slevy na vybraný sortiment každý měsíc
 • Sortiment kvalitních přípravků vlastní značky Dr.Max za velmi příznivé ceny

Distribuce

Distribuci pro lékárny Dr. Max zajišťuje především sesterská společnost ViaPharma se třemi distribučními centry – v Nučicích u Prahy, Brně a Ostravě. Objekt v Nučicích zahrnuje vedle centrálního skladu i novou ústřední laboratoř Dr. Max. Lékárny Dr. Max jsou sice hlavním odběratelem, ViaPharma ale dodává i do nemocnic, reprodukčních klinik, hospiců a domovů seniorů.

Díky skladovým prostorám vybaveným nejmodernější technologií poskytuje ViaPharma lékárnám a nemocnicím kompletní dodavatelský servis. Při své činnosti se samozřejmě řídí zásadami správné distribuční praxe, která je zárukou, že si léčivé přípravky dodávané odběratelům zachovávají své kvalitativní vlastnosti. Na rozvozu léčiv a ostatního sortimentu spolupracuje ViaPharma se společností DHL.


Informační oznámení o EET

Společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6919, jako prodávající, informuje spotřebitele o tom, že:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.