Coldrex Junior Citron 10 sáčků

Coldrex Junior Citron 10 sáčků

50044573
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
118 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem

Snižuje horečku a tlumí bolesti. Uvolňují ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny. Tlumí bolesti v krku. Pomáhá posílit imunitní systém.

Podrobné informace o produktu

CO JE COLDREX JUNIOR CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

COLDREX Junior Citron je lék proti chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé látky:
 • paracetamol: lék proti bolesti, který zároveň snižuje tělesnou teplotu při horečce,
 • fenylefrin-hydrochlorid: dekongestant (látka odstraňující ucpání nosu) ze skupiny sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit dýchání,
 • kyselinu askorbovou (vitamín C): obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.
Vašemu dítěti poskytuje rychlé zmírnění příznaků chřipky a nachlazení, zahrnující horečku, třesavku, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest svalů i kloubů, bolest v krku, zánět vedlejších nosních dutin a s ním spojenou bolest.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST DŘÍVE NEŽ PODÁTE COLDREX JUNIOR CITRON
DŮLEŽITÉ
Pamatujte si:
 • Coldrex Junior Citron obsahuje paracetamol. Nepodávejte tento lék s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.
 • Coldrex Junior Citron obsahuje i dekongestant. Nepodávejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).
Nepodávajte Coldrex Junior Citron jestliže:
 • je Vaše dítě alergické (přecitlivělé) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, kyselinu askorbovou (vitamín C) nebo na kteroukoli další složku přípravku,
 • má Vaše dítě některý z následujících zdravotních problémů: závažné onemocnění jater, zvýšený krevní tlak, zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal), užívá nebo užívalo během posledních dvou týdnů léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi)
Při užívání přípravku Coldrex Junior Citron je třeba zvláštní opatrnosti jestliže:
 • má Vaše dítě některý z následujících zdravotních problémů: onemocnění jater nebo ledvin, zvýšenou činnost štítné žlázy, cukrovku, onemocnění srdce, průduškové astma, užívá tzv. tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti)
Pokud vaše dítě trpí některým z výše uvedených onemocnění, musíte se opřed užíváním přípravku Coldrex Junior Citron vždy poradit s lékařem.
 • Coldrex Junior Citron není určený na dlouhodobé používání.
 • Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
 • Pacienti s nesnášenlivostí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nepoužívejte Coldrex Junior Citron s dalšími léky proti nachlazení nebo dekongestanty a s dalšími léky, které obsahují paracetamol.

Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii.

Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi nebo betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) způsobit zvýšení krevního tlaku.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Coldrex Junior Citron s jídlem a pitím
Během užívání přípravku Coldrex Junior Citron se nesmí konzumovat alkoholické nápoje. Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Coldrex Junior Citron neužívejte během těhotenství. Přípravek není vhodné užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Coldrex Junior Citron nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Coldrex Junior Citron
Přípravek obsahuje 1,862g sacharózy v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje 56,43mg (=2,45 mmol) sodíkových iontů. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

JAK UŽÍVAT COLDREX JUNIOR CITRON
Podávejte přípravek Coldrex Junior Citron svému dítěti přesně podle pokynů příbalové informace. Vždy si ověřte u svého lekárníka nebo lekáře, pokud si nejste jistý(á), zda tento lék můžete podat svému dítěti.

Coldrex Junior Citron je určený pro perorální podání (má se polknout) ve formě teplého nápoje.

Obvyklá dávka pro děti je následující:
Děti od 6 do 12 let:
1 sáček rozpuštěný v šálku horké vody každých 4-6 hodin dle potřeby.
Podle váhy dítěte mohou děti s hmotností od 22 do 27 kg (přibližně 6-8 let) užívat maximálně 5 sáčků během 24 hodin.
Děti s hmotností od 27 kg a více (přibližně 9-12 let) mohou užívat maximálně 6 sáčků během 24 hodin.
Nepodávejte více než 6 rozpuštěných sáčků během 24 hodin.


Děti mladší než 6 let:
Přípravek se nepodává dětem mladším než 6 let.

Způsob podání:
Obsah 1 sáčku se rozpustí v šálku horké vody (přibližně 125 ml). Dobře se zamíchá až do rozpuštění. Přidá se studená voda a cukr nebo med dle chuti. Teplý nápoj se vypije.

Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek déle než 3 dny.

Užívání přípravku s jídlem a pitím:
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.

Jestliže Vašemu dítěti dáte větší dávku než máte:
Musíte se obrátit na svého lékaře a říci mu přesné množství, které jste dali Vašemu dítěti. Váš lékař Vám poradí, co máte dělat.

Jestliže Vašemu dítěti zapomenete dát dávku:
NEDÁVEJTE mu dvojnásobnou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY COLDREX JUNIOR CITRON
Podobně jako všechny léky, Coldrex Junior Citron může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.
Nežádoucí účinky jsou při užívání doporučených dávek vzácné a mají obvykle mírný průběh.
 • Při užívání paracetamolu (jedna z léčivých látek přípravku Coldrex Junior Citron) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu): Vzácné (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 10000): kožní alergické reakce, vyrážka, změny krevního obrazu, porucha funkce jater, žloutenka, nespecifikovaná bolest břicha, závrať, otoky, poruchy vidění, průjem, nevolnost, zvracení, třes, bolest hlavy, krvácení.
 • Při užívání fenylefrinu (jedna z léčivých látek přípravku Coldrex Junior Citron) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu): Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10000): bolesti hlavy, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, zvracení, průjem, poruchy vidění.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK COLDREX JUNIOR CITRON UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento lék mimo dosah a dohled dětí. Coldrex Junior Citron uchovávejte při teplote do 25°C. Nepoužívejte Coldrex Junior Citron po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE
Co Coldrex Junior Citron obsahuje
Léčivými látkami jsou: Paracetamolum 300 mg, Phenylephrini hydrochloridum 5 mg, Acidum ascorbicum 20 mg.
Pomocnými látkami jsou: sacharóza, kyselina citronová, dihydrát citronanu sodného, sušený kukuřičný škrob, citronové aroma, natrium-cyklamát, sodná sůl sacharinu, barvivo kurkumin (E100) a koloidní bezvodý oxid křemičitý.


BALENÍ
10 sáčků

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

OMEGA PHARMA a.s.

Drážní 253/7

Slatina

627 00 Brno

Česká republika

e-mail: safety@omega-pharma.cz

 

Výrobce

SmithKline Beecham, S.A.

Alcala de Henares

Madrid

Španělsko

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

2.12.2015

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Coldrex Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 6 let Farmakoterapeutická skupina analgetika, antipyretika
SUKL 105920 EAN 8590335005570
Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.