15.přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně

13. 4. 2020 · 2 minuty čtení

Dojet i k těm, kteří nás potřebují

V řídce obydleném západočeském příhraničí okresů Tachov a Cheb žijí mentálně a tělesně těžce postižené děti a dospělí, kteří jsou díky svému hendikepu ohroženi sociálním vyloučením a samotou a vedle zdravotní péče potřebují i sociální služby. Také jejich zákonní opatrovníci potřebují odlehčit ve své nelehké péči o své postižené děti. Předmětem tohoto projektu je založení pravidelné profesionální pomoci jak postiženým klientům, tak i jejich opatrovníkům tím, že založíme a budeme provozovat každodenní dopravu hendikepovaných klientů speciálně upraveným vícemístným vozidlem do sociálního střediska Víteček Černošín k čerpání a poskytování registrovaných sociálních služeb – sociálně terapeutických dílen, dennímu stacionáři, terénní osobní asistenci. Tato služba napomůže zabránit jejich sociálnímu vyloučení a nabízí jim pod vedením odborných pracovníků trénink motorických dovedností, rozvoj sociálních vlastností a nácvik každodenních sebeobslužných činností. Projekt se tak dotýká jak cílové skupiny tělesně i mentálně postižených, tak i jejich rodičů a zákonných zástupců, kteří jsou péčí o své hendikepované děti také ohroženi sociálním vyloučením. Odlehčení v podobě 8 hodinového pobytu jejich dětí v sociálním středisku Víteček Černošín jim tak umožní docházku do zaměstnání, účasti na veřejném a společenském životě nebo jen tak obyčejný odpočinek k nabrání nových sil v jejich nelehké povinnosti a životním poslání. Naše cílová skupina hendikepovaných klientů se díky rozsahu svého postižení nikdy nebude ucházet o případné zaměstnání – úkolem tohoto projektu je zajistit jim přístup k registrovaným sociálním službám k rozvíjení jejich sebeobslužných činností, procvičování motoriky a sociální začleňování do skupiny podobně postižených lidí. Přístup do zaměstnání tak projekt umožňuje jejich rodičům a zákonným pečovatelům.  Na základě výše uvedeného žádáme nadaci Dr. Max o příspěvek na provoz vícemístného vozidla pro imobilní klienty ve výši 50.000,- Kč